bkvtablak
Autóbusz táblák
 
Trolibusz táblák
 
Villamostáblák
 
Általános utastájékoztató táblák és egyéb ágazatok
 
56 - 61

56

Duplaoldalas, matricás kivitel a 70-es évek végéről, 80-as évek elejéről

 
Évjárat: 1984. augusztus (84 -> 84) - 1986. november (a 16A helyett a 116-os közlekedik)
 
Külső oldal: Az útvonal leírás vastagabb betűkkel.
 
 
 
Évjárat: 1986. november (a 16A helyett a 116-os közlekedik) - 1988. január (12,12A megszüntetése)
 
 
Évjárat: 1989. március (a 16,116-os már nem a Moszkva térről indul)
 
Külső oldal: A Szilágyi Erzsébet fasor megjelölése nélkül.
 
Belső oldal: Megszűnt: J,12,12A járatok. Módosult: 16,116, a helyettük közlekedő várbuszt nem tüntették fel.
 
 
 
Évjárat: 1990. december
 
Belső oldal: 84 -> 84. Megszűnt az 5-ös, feltüntették a korábban elmaradt várbuszt. Ezen felül további átszállásokat tüntettek fel vagy töröltek.

Évjárat: 1992 vagy 1993

Külső oldal: Az útvonalleírás középre húzása. Részletesebb leírás, új utcanevekkel.
 
Belső oldal: János kórház -> Szent János kórház. Tényleges változás nincs, az átszállástájékoztatás részletesebb.
 
 

Évjárat: 1994.február, utolsó balosszéria

Belső oldal: További átszállások feltüntetése.
 
 
Évjárat: A felirat szerint 1995.január, valójában 1995.június, csak a dátum átszerkesztése elmaradt.
 
Belső oldal: A helyes évjáratra a megszűnt - módosult (pl 12-es, 84-es) járatok hézagaiból jöhetünk rá. Budagyöngye megállónál lemaradt az autóbusz piktogram.
 
 
 
Évjárat: 1995.június
 
Belső oldal: Ezen a szérián már helyes a dátum. A moszkva téri kiszerkesztéseket igényesebben oldották meg.
 
 
Évjárat: 1996. június
 
Belső oldal: Egy 5-ös és 156-ös átszállás áthelyezése.
 
 
Évjárat: 1997 második fele, tartalmi különbség nélkül.
 
 
Évjárat: 1999. július, egyedi kialakítás, gyorsjáratok színessel. A Hűvösvölgyi végállomás átadása és a járat márkavédjegyessé válása kapcsán.
 
 
 
Évjárat: 2001 vége - 2002 a cégnél elsőként a BKV+ 56-59-61 viszonylatokon jelentek meg a sávos logós táblák. Maga a logó már 2001. szeptembere óta használatos volt egyéb felületeken. Vélhetően 2001 novemberében, az 59-es márkavédjegyessé válásával egyidejűleg készült.
 
Külső oldal: Kialakítás azonos, de a járatszám régi típus, a betűk pedig Helvetica
 
Belső oldal: Vékony karakteres egyedi táblázat. Metrópiktogramok téglalap-típussal. Több olyan járatot töröltek, melyekre az adott irányban már a végállomásnál is fel lehet szállni, így feltüntetésük nem indokolt (Hűvösvölgy felé 5-ös, befelé 56-os)
 
 
 
Évjárat: 2002 vége vagy 2003 első fele (szeptember 8. előtt - még nincs 118-as villamos)
 
Külső oldal: Ismét az 1999-es szériával azonos
 
Belső oldal: Más, de továbbra is egyedi táblázat és kialakítás. Tartalmilag teljesen azonos.
 
 
Évjárat: 2004. január 5. (63A beindítása) - augusztus 1. (90-es meghosszabbítása a Moszkva térig, melyet még nem jelöl). Lekerekített helyett szögletes sarkú alapra készült.
 
Külső oldal: Kialakítás azonos, de már a sávos logósokra jellemző Arial karakterekkel
 
Belső oldal: Kövérebb betűk. Új járatok: 63A busz és 118-as villamos.
 
 
 
Évjárat: 2004. augusztus 1. (90-es meghosszabbítása a Moszkva térig) - 2005 augusztus vége (kialakítása alapján)
 
Belső oldal: A hosszú 90-es feltüntetése. Kisebb méretű karakterek. Két, fölöslegesnek ítélt átszállást töröltek (56, 158). Kissé abszurd, hogy a fogaskerekű átszállását a "Fogaskerekű vasút" megállótól a Szent János kórházhoz helyezték.
 
 
Évjárat: 2007. augusztus 21. - a hurokvégállomás felszámolása után útvonala Budafokig hosszabbodott. Ekkora már a BKV+ szolgáltatás megszűnt

Belső oldal: A korszakban szokatlanul hosszú vonal miatt egyedi kialakítás: a két irány helyett egyetlen megállólista mindkét irányra, két oszlopban, emiatt a megállók sorszámozás nélkül. Szintén szokatlan a "Vá." felirat a hűvösvölgyi végállomás után.

Évjárat: 2008. február

Belső oldal: Hibákkal teli széria. A megállószámozás feltüntetése, teljesen fölöslegesen, hiszen irányonként nincs külön táblázat. A táblázat szimmetrikus jellege elveszett, mivel két megállót indokolatlanul áthelyeztek a jobb oldali oszlophoz. Budagyöngyénél az 56-os helyett a 158-as kapott keretet. A budafoki megállóhelyeknél hibásan a Forgalmi utca átszállásai ismétlődnek két megállónál is.

Vágányzáras táblák
 
 
 
1997. július 1-7. Szent János kórház kitérőcsere, de az 1999 májusi felújítás során is használatban
 

1999. május 27-30. és június 12-13. üzemzárás 56-os pályafelújítás (új Hüvösvölgyi végállomás előkészítő szakasz):

2001. szeptember: Hűvösvölgyi út közúti híd felújítása (szakaszon lezárás egyes napokon hajnalban):

 
 
 
2008. augusztus, Budagyöngye kitérő cseréjének idején (megállós 0708 vagy 0802 széria felülmatricázása)
 
 
58
1962 előtti kartontábla (A Malinovszki fasort 1962-ben nevezték át Szilágyi Erzsébet fasorra, korábban csak a Rhédey utcai utáni szakasz neve volt Szilágyi Erzsébet fasor.)

59
 
Évjárat: 1979. január (fekete piktogramok) - május (112-es beindítása)
 
Belső oldal: A korszakra jellemző járatszám és végállomásfelirat. A fekete, de még régi típusú autóbusz és villamospiktogramokat csak ebben az évben alkalmazták. Az 1980-ban indult 158-as helyett még az 58 villamospótló közlekedik, valamint még nem közlekedik a 112-es sem.
 
 
 
Évjárat: 1984 augusztus (84-es beindítása) - 1986 november (16A megszűnése)
 
Külső oldal: Az Érdi utat nem jelzi, a Németvölgyi út kötőjeles formát kapott.
 
Belső oldal: Megszűnt járatok: 8, 58V, 84 Új járatok: 8A, 21, 84, 112, 158. Ezenkívül egy korábban kihagyott 2-es átszállást beszerkesztettek.
 
 
 
Évjárat: 1987.december (139-es beindítása) - 1988.január (12A, 12 megszűnése)
 
Belső oldal: Mindössze 1 hónapig létező állapotot jelez a széria. Elképzelhető, hogy valójában az 1987 januárjában indult 139-es szerepelt volna a listában, csak hibásan feketével szitálták (az alapjárat csak decemberben indult). Egyéb változás: a 16A megszűnt, helyette a 116-os közlekedik.
 
 
Évjárat: 1988.január (12,12A megszüntetése) - 1988.június (J megszüntetése)
 
Belső oldal: Törölték a fent említett két járatot, valamint pótolták a korábban elmaradt / félreszitázott 139-est.
 
 
Évjárat: 1992
 
Külső oldal: Bővebb útvonalleírás (a Kis Ferenc tér neve csak 1993-ban változott meg)
 
Belső oldal: A 61-essel egyezően itt is kitartott a kora 80-as évekre jellemző vastag vonalas táblázat. A Moszkva téri végállomási rend változása (1989) miatt megszűnt a Moszkva tér megállóhely. Megállóátnevezések a jelölések szerint. Itt érdemes megemlíteni a Királyhágó tér és a többi megállóhely eltérő betűtípusát. Ennek egyik lehetséges oka lehet, hogy a Joliot Curie tér neve 1991 óta Királyhágó tér, míg a Lékai téré 1992 óta Apor Vilmos tér. Tehát valószínűleg létezett egy 1991-es széria, amelyen még csak a Királyhágó tér megállónév volt olvasható új elemként. Átszállások: A 16, 116-os buszok már nem a Moszkva tértől indulnak. Új járat a várbusz és a 84-es. Megszűntek az 5 , 84 valamint a J járatok.
 
 
 
Évjárat: 1994.február, utolsó balosszéria
 
Külső oldal: Kis Ferenc tér -> Farkasréti tér
 
Belső oldal: Egy elmaradt 4-es feltüntetése.
 
 
 
Évjárat: 1996.június
 
Belső oldal: A Déli pályaudvarnál hibásan 139-es szerepel a gyorsjárat helyett.
 
 
 
Évjárat: 1998
 
Belső oldal: Új típusú tojáslogóval. A 105-öst a Kiss János altábornagy utcánál tűnteti fel. 
 
 
Évjárat: 1999. július
 
Belső oldal: Az 56,56E járatok helyett az 56-os közlekedik, azonban a keretezés szitázása gyárilag ilyen kopottasra sikerült - ugyancsak ilyen lett a 139-esnél. Déli pályaudvarnál törölték a fölösleges 18, 61-es átszállásokat.
 
 
Évjárat: szintén 1999 július
 
Belső oldal: Érdekes módon 97 januári dátum került rá, egyébként tartalmilag nem különbözik a fentitől.
 
 
Évjárat: 2000. június - 2001. június (A 4-es buszok a végállomás-átépítése miatt nem érintik az Apor Vilmos teret)
 
Belső oldal: A 4-est ideiglenes rövidülése miatt törölték az átszállásokból. A korábbi halvány gyorsjárati keretek erőteljes kiemelést kaptak
 
 
Évjárat: 2001. november 1., ekkortól BKV+ márkavédjegyes lett a viszonylat. Elsőként a BKV+ 56-59-61 viszonylatokon jelentek meg a sávos logós táblák. Maga a logó már 2001. szeptembere óta használatos volt egyéb felületeken.
 
Külső oldal: Egyedi, BKV+ járatokra jellemző kialakítás. A járatszám régi típus, a betűk pedig Helvetica
 
Belső oldal: Vékony karakteres egyedi táblázat. Metrópiktogramok téglalap-típussal. A 4-es viszonylat ismét az Apor Vilmos térig járt, ezért feltüntetésre került. Minden egyéb változtatás csak logikusabb tájékoztatás szempontja alapján történt (pl. a metrót fölösleges feltüntetni a Déli pályaudvarnál, egy Moszkva térről induló járat esetében), hálózati változás nincs.
 
 
 
Évjárat: 2002 vége vagy 2003 első fele (szeptember 8. előtt - még nincs 118-as villamos)
 
Külső oldal: Azonos kialakítás, de Arial karakterekkel
 
Belső oldal: Más, de továbbra is egyedi táblázat és kialakítás. Tartalmilag teljesen azonos.
 

Évjárat: 2003. szeptember 8. (118-as villamos beindítás) - 2004. augusztus 1. (90-es meghosszabbítása a Moszkva térig, melyet még nem jelöl). Lekerekített helyett szögletes sarkú alapra készült.
 
Külső oldal: A járatszám karakter-köze kisebb.
 
Belső oldal: Nagyobb és kövérebb betűk. Új járat a 118-as villamos.
 

2003 és 2004 folyamán használt kísérleti laminált menetrendek, korábbi táblákon felülragasztva:

Évjárat: 2004. augusztus (90-es meghosszabbítása) - 2005. szeptember (Farkasréti tér -> Márton Áron tér)
 
Belső oldal: Egy fölöslegesnek ítélt 4-es átszállás töröltek, továbbá a 90-es meghosszabbítva közlekedik, ezért feltüntették.
 
 
Évjárat: 2005. szeptember (Farkasréti tér -> Márton Áron tér) /a tábla vélhetően még augusztusban legyártva, mivel "lehetőségek" helyett "kapcsolatok" elnevezést használ.
 
Külső oldal: A hosszabb végállomásnév miatt kétsoros elrendezés
 
Belső oldal: A tér átnevezésén kívül tartalmi különbsége nincs.
 
 
 
Évjárat: 2007. augusztus 21. - a budai villamoshálózat átszervezésével útvonala a Szent János kórházig hosszabbodott. Időközben a BKV+ szolgáltatás megszűnt, így a tábla már hagyományos kialakítású.
 
Belső oldal: az átszállások jelentős átrendezése miatt a különbségeket nem jelöltem. Hálózati változások: megszűnt (szeptember 3-tól) a 4-es, helyette a hosszú 105-ös jár, megszűnt a 118-as villamos is. A Várbusz új száma 10-es.

Évjárat: 2008. január
 
Belső oldal: Új járat: 110-es (2007. november 5. óta, Fény utcai piacra). MÁV és Volán átszállások feltüntetése.
 

Vágányzáras táblák

2008. augusztus, Szilágyi Erzsébet fasor vágányfelújítás idején, megállós széria (0708 ill 0801) felülmatricázásával
 

 

60
 
A tábla a 60-as évek végén készülhetett, amikor Csörsz utca - Keleti pu. között járt a viszonylat, ezt matricázták felül 1971 májusában, amikor a Szarvas térig rövidült. 1972 márciusában megszűnt.
 
 
61
 
 
 
 

Évjárat: 1979. május (jelzi a Petőfi híd felújítása alatt közlekedő 4-6 villamospótló autóbuszt)

Belső oldal: A Moszkva térnél elmaradt az 58V villamospótló feltüntetése

Évjárat: 1981. február (1-es indulása)  - 1982. szeptember (40E indulása)
 
Belső oldal: Megszűnt: 4-6 villamospótló. Új járatok: 1 és 158 (1980 márciusától az 58V helyett).
 
 
Évjárat: 1983 március (8A és 21-es indulása) - 1984 január (153-as indulása)
 
Belső oldal: Megszűnt járat: 8. Új járatok: 8A,21,40E.
 
 
Évjárat: 1984.augusztus ( 84 ->  84) - 1986.november (16A busz és 9-es villamos megszűnése)
 
Belső oldal: Új járat a 84-es és 153-as. Megszűnt a 84-es.
 
 
Évjárat: 1987. január (139-es beindítása, 153-as helyett gyorsjárat indult) - 1988. január (12, 12A megszüntetése)
 
Belső oldal: Megszűnt járatok: 16A, 153,  buszok és a 9-es villamos. Új járatok: 116,139,153. hibák: A Királyhágó utcánál elmaradt a 4-es felüntetése, továbbá 84-es helyett hibásan 84-est jelöl.
 
 
Évjárat: 1988. január (12, 12A megszüntetése) - 1988. június (J megszüntetése)
 
Belső oldal: A Király-hágó utcából törölték a kötőjelet (a korszakban ezeket mindenütt elhagyták). megszűnt a 12, 12A járat. Új járat: a 139-es. Az előző széria hibáit (4, 84) korrigálták.
 
 
Évjárat: 1989. március (16,116-os már nem a Moszkva térről indul) - 1990.augusztus (5-ös megszüntetése)
 
Belső oldal: Megszűnt járat: J . Módosult járatok: 16,116. Az új járatok feltüntetése (127 és várbusz) elmaradt.
 
 
Évjárat: 1990. december (metróátadás utáni állapotok, de még piros gyorsjáratokkal)
 
Belső oldal: Megállóváltozások: Királyhágó utca -> Márvány utca, Elek utca -> Friss István utca, Molnár Erik utca -> Szüret utca. Korábban kimaradt járatok feltüntetése: 127, Várbusz. Megszűnt járatok: 1, 5, 84. Új járat: 105. Rövidebb útvonalon jár emiatt törölték: 4-es. A 8A és 139-est véletlenül törölték.
 
 
Évjárat: 1991.április (Badacsonyi utca közterület létrejötte) - 1992
 
Külső oldal: Bővebb útvonalleírás
 
Belső oldal: keretes gyorsjáratok. Érdekes, hogy még a 90-es években is a régi típusú vastag vonalas táblázatot használták. Megállóváltozások (eltérő szerkesztéssel): Márvány utca (ismét) -> Királyhágó út, Friss István utca -> Elek utca (visszaváltozik eredeti nevére), Szüret utca -> Badacsonyi utca. A 8A és 139-es vissza lett rakva a listába. A 4-est véletlenül nem keretezték be.
 
 
 
Évjárat: 1995. január
 
 
 
Évjárat: 1995 november
 
Belső oldal: Rengeteg megszűnt járat törlése. A 12-es és 139-es beszerkesztése. Déli pályaudvarnál a 21-es kerete lemaradt.
 
 
Évjárat: 1997 második fele
 
Külső oldal: Függőleges irányban elnyújtott végállomásokkal a jobb láthatóság érdekében.
 
Belső oldal: Pótolták a 21-es keretét, bár igen halványra sikerült. Megszűnt járat: 2-es busz. A Déli pályaudvarnál ferdén beszerkesztették a 18-as villamost, valamint hibásan a 61-es járatot is.
 
 
 
Évjárat: 1999. július
 
Belső oldal: Megszűnt járatok: 56, 56E. Új járat: 56, melyet az 56-osból szerkesztettek, szintén gyárilag halvány kerettel. A Déli pályaudvarnál törölték a beszerkesztett 18-ast és hibás 61-est.
 
 
Évjárat: 2000. június
 
Belső oldal: Új típusú belső járatszám. Megszűnt a 10-es busz. Az 56-os keretét pótolták, a 21-esé továbbra is halovány. A 4-est törölték a Márvány utcánál, ugyanis 2000 júniusa és 2001 júniusa között rövidített útvonalon, a Mikó utcáig közlekedett.

Évjárat: 2002. május 1., ekkortól BKV+ márkavédjegyes lett a viszonylat. Elsőként a BKV+ 56-59-61 viszonylatokon jelentek meg a sávos logós táblák. Maga a logó már 2001. szeptembere óta használatos volt egyéb felületeken.

Külső oldal: Egyedi, BKV+ járatokra jellemző kialakítás. Helvetica karakterekkel
 
Belső oldal: Vékony karakteres egyedi táblázat. Metrópiktogramok téglalap-típussal. A 4-es ismét az Apor Vilmos térre közlekedik, ezért feltüntették. Két, fölöslegesnek ítélt átszállást töröltek: Farkasrét felé a metró-átszállást a Déli pályaudvarnál (hiszen már a Moszkva téren elérhető), továbbá a 40-es buszt a Móricz Zsigmond körtérnél (mivel párhuzamosan halad vele egészen odáig).
 
 
 
Évjárat: 2002 vége vagy 2003 első fele (szeptember 8. előtt - még nincs 118-as villamos)
 
Külső oldal: Azonos kialakítás, de Arial karakterekkel. Végállomási feliratok középre igazítva.
 
Belső oldal: Más, de továbbra is egyedi táblázat és kialakítás. Tartalmilag teljesen azonos (a 2002. május 8-án indult 40E feltüntetése elmaradt)
 
 
 
Évjárat: 2003. szeptember 8. (118-as villamos beindítása) - 2004. augusztus 1. (90-es meghosszabbítása, ezt még nem jelzi). Lekerekített helyett szögletes sarkú alapra készült.
 
Külső oldal: A Moszkva tér feliratot kissé balra húzták, hogy esztétikusabban mutasson.
 
Belső oldal: Nagyobb és kövérebb betűk. Új járat a 118-as villamos és 140E. A korábban kimaradt 40E is fel lett tüntetve. A 7A későbbi megszűnése miatt utólag le lett kaparva.
 
 
 
Évjárat: 2005. január 10. (Infopark-busz beindítása) - augusztus vége ("kapcsolatok" használata "lehetőségek" helyett)
 
Külső oldal: Vastagabb betűk
 
Belső oldal: Korábban törölt, fölöslegesnek tartott átszállások ismételt megjelenítése: metró a Déli pályaudvarnál, 40-es a körtéren. Új járat: Infopark-busz. Hosszabb útvonalon jár: 90-es.
 
 
 
Évjárat: 2008. március, digitális nyomtatással.
 
Külső oldal: A BKV+ szolgáltatás megszűnt, ezért hagyományos elrendezés
 
Belső oldal: Belül is a megszokott kialakítás. Számos hálózati változás: 139 -> 139, Várbusz -> 10. Megszűntek: 4-es, 7A buszok. 118-as villamos. Új járatok: 110-es busz, 41A villamos. A Szabadság híd felújítása miatt szünetel a 47-49, helyettük pótlóbuszok közlekednek.  Hosszabb útvonalon jár: 56-os, 59-es (utóbbi emiatt lett feltüntetve a Moszkva térnél is). MÁV és Volán átszállások feltüntetése. A fölöslegesnek ítélt Déli pu. metróátszállás és 40-es járat átszállás törölve.
 
 

Vágányzáras táblák

1996. február 15. - március 8., Hegyalja út + Villányi út vízcsőépítési munkálatok

1998. augusztus 17. - szeptember 30. - Alkotás utca + Villányi út pályafelújítás

 


 

 

 
 
Járattörténeti adatok (1915-napjainkig)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség