bkvtablak
Autóbusz táblák
 
Trolibusz táblák
 
Villamostáblák
 
Általános utastájékoztató táblák és egyéb ágazatok
 
25 - 27

25

Szitázott kivitelű fém duplaoldalas a 80-as évek legelejéről

Szintén hasonló körú, de sablonnal (Récseis) készült fémtábla.

Évjárat: 1985. október (már jelzi a 104A-t) -  1987. szeptember (a 25A beindítása, amit még nem jelez).

/csúcsidőn kívül és hétvégén használt táblaváltozat, a Gyógyszeripari vállalat érintése nélkül/

Külső oldal: R.palota után nincsen vessző. A Sipos hibásan ékezettel írva. A járatszám karakter-köze néhány milliméterrel nagyobb.

Évjárat: e széria szintén 1985. október -  1987. szeptember közötti, egyetlen különbsége van, hogy a külső oldalán a " Sipos " helyesen, tehát ékezet nélkül lett kiírva.

Évjárat: 1987. szeptember (25A beindítása) - 1990 első fele (még Kacsóh Pongrác út végállomásnéb)

Külső oldal: Csúcsidőben már régóta közlekedett a Gyógyszeripari ellátó és szolgáltató vállalatig, de ezt csak most tüntették fel a táblákon, korábban kiegészítő táblát alkalmaztak

Belső oldal: A kötőjeles megállónévhasználat elhagyása (Rákos-Patak) a 80-as évek végére jellemzően. Új járat a 25A valamint feltüntették az időszakos útvonalat is.

Évjárat: 1990 első fele

Külső oldal: Mindkét végállomás elnevezése megváltozott

Belső oldal: 1990 decemberétől indult a 170-es járat, melyet a tábla még nem jelez, valamint a 25A is december előtti útvonalán közlekedik a Hubay téren körforgalomban (Deák utcai átszállásnál láthatjuk). Megállóváltozás utcaátnevezés kapcsán: Ipartelepi út -> Mélyfúró utca.

Évjárat: 1994 február (utolsó balosszéria)

Belső oldal: Megállónévváltozások régi típusú betűkkel: Erzsébet királyné útja -> Rákospatak utca (~), Lenin útja -> Szent korona útja, Csanádi György utca -> Wesselényi utca, Deák utca -> Hubay Jenő tér, Közvágóhíd utca -> Kovácsi Kálmán tér, Ifjú gárda utca -> Károlyi Sándor út. Új megálló egyedi betűkkel: R.palota, Székely Elek út. Átszállási változások: Néhány helyen korábban meglévő, fölöslegesnek tartott átszállások törlése. A 170 beindulása(egy helyen igénytelen sortovábbszerkesztéssel) és 170-es megszűnése.

Évjárat: 1995 február, első tojáslogós

Külső oldal: Megszűnt a rövidítés, 3 sorba tagolva kiírták a rákospalotai végállomást

Belső oldal: A balos által jelölt irányban nincs megállóváltozás. Első tojáslogós léte ellenére furcsa a jobb oldali listán a 9. megállónál lévő nagyobb 70-es szám, amely átszerkesztésnek tűnik.

1996-ban a 25-ös útvonala a gyorsjárattal együtt a Székely Elek útig (volt Sipos Dénes út) rövidült.

Évjárat: 1996. február (kemény műanyag)

Külső oldal: Szám és karakterek egyaránt Helvetica típussal készültek.

Belső oldal: A szakaszrövidülésen kívül a megállólistában az alábbi változások történtek: bal oldal: a Wesselényi utca megálló megszűnt, helyette a Bezerédj Pál utcánál állnak meg a buszok. Jobb oldal: a Balázs utcában beszerkesztették a 74A trolit nagyobb számokkal, egyúttal a 74-es átszállás is nagyobb méretű lett. A Teleki Blanka utcánál viszont leszedték a 74-es trolit (fölösleges volt kiírni), a megszűnt 1-est is törölték.

Évjárat: 1996. augusztus (puha műanyag)

Belső oldal: A Székely Elek út irányában ismét megállnak a buszok a Wesselényi utcánál, a Bezerédj Pál utca megállót pedig Szerencs utcára nevezték át. A jobb oldali listán a 74 és 74A troli számméretét csökkentették. Időközben megszűnt a 104A.

Évjárat: 1997. március - szeptember között, puha műanyag

Belső oldal: Új járat a 67V a 67-es villamos helyett, valamint a 69A villamos (érdekes megoldás a bal oldali listán egymás alá szorított két átszállás). A 74-es trolit pótolták nagyobb számokkal.

Évjárat: 2000. szeptember (a 63-as villamos indításakor)

Belső oldal: Új típusú logó alkalmatása. Átszállásmódosítások: Új járat a 63-as villamos (eltérő számtípussal beszerkesztve). Megszűnt a 69A villamos. A jobb oldali listán a Hubay térnél is pótolták az elmaradt 25-ös és 70-es járatok átszállásait.

Évjárat: 2000. október 1. (Palota-busz beindítása) - 2001. október 3. (63-as villamos megszüntetése)

Belső oldal: Új járat a palota-busz, vékony betűkkel beszerkesztve.

Évjárat: 2001. október 3. (3-as villamos beindítása) - 2002. július 12. (32-es megszüntetése)

Belső oldal: A 63-as helyett a 3-as villamos jár, valamint még egy helyen feltüntették a palota-buszt.

Évjárat: 2003 második fele - 2004

Belső oldal: A 32-es helyett a 132-es közlekedik 2003. június 16. óta.

Évjárat: 2006. június (puha műanyag) - szeptember 28. (132-es megszüntetése, amit még jelöl). Tartalmi különbség nélkül, a táblák elhasználódása miatt legyártva

Belső oldal: Zrt-s logó, mely a korszakra jellemző táblákkal ellentétben továbbra is középen helyezkedik el. "Kapcsolatok" helyett "lehetőségek"

Évjárat: 2007. augusztus, puha műanyag

Belső oldal: A logó alulra került. Korábban elmaradt átszállások feltüntetése. Megszűnt a 132-es, új járat a 96A. Hubay Jenő térnél hibásan 170-est jelöl a gyorsjárat helyett.

Évjárat: 2007. szeptember, puha műanyag

Belső oldal: Vasúti átszállások feltüntetése. A hibás 170-es korrigálása.

2007.04.02-től bizonyos menetek a MEDIMPEX-ig közlekedtek. Ilyenkor kiegésztő táblát használtak a buszokon. Ez a darab a változás bevezetésekor készült, puha műanyagból:

Ez a tábla már digitális nyomtatással készült (kemény műanyagból), tehát 2008. március - július közötti.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag

Belső oldal: Rákospatak utca (Erzsébet királyné útja) -> Erzsébet királyné útja. Egy 67V átszállás áthelyezése, és további átszállások feltüntetése: MÁV, Palota-busz, 32-es busz. A Kovácsi Kálmán térnél törölték az átszállásokat.

Évjárat: 2008. április, kemény műanyag, tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 2008. július, digitális nyomtatással. Tartalmi különbség nélkül.

Külső oldal: Nagyobb betűméret, kisebb sorközzel. A járatszám karakter-köze nagyobb.

A járatot 2008.09.06-tól az új 5-ösbe integtálták, a felszabaduló számjelzést pedig a kis mértékben módosuló 25A kapta meg.

25

Évjárat: 1985 november - 1987 szeptember, már jelzi a 170-es járatot, de az autóbuszok még nem érintik a Compack vállalatot. A járat időszakos jelleggel közlekedett.

Külső oldal: A raktárak felirat ritka, egyedi típussal készült.

Évjárat: 1987 szeptember - 1989. (Még Kacsóh Pongrác út a végállomás megnevezése Mexikói út helyett)

Külső oldal: A járat útvonala a Compack vállalatig hosszabbodott.

Belső oldal: Valójában az ábrán látható végállomásrendszer alakult ki a korábbi hurokból. Tehát a tábla megállólistája TELJESEN HIBÁS, készítői nyilván nem ismerték a környéket, csak alászerkesztették az új végállomást. A járat tehát a Délker megálló után érintette a Compack-ot, innen visszafordulva haladt a Visonta utcán keresztül a többi megállót érintve.

 

 A tábla hibás kialakítását bizonyítja a fém menetrend is 1987-ből (lásd külön menüpontban).

Évjárat: 1991 (Még Sípos Dénes utas, de keretesgyorsjáratos belsővel)

Külső oldal: A végállomás elnevezését célszerűbbnek találták Mexikói útnak,ennek alapján a külső oldal módosult régi betűs átszerkesztéssel, a felirat meglehetősen a szélére került.

Belső oldal: Az átszállások a korszakra jellemzően az összes lehetséges helyen fel vannak tűntetve, az egyetlen lényeges változás az 1990 végén indult 170gy feltüntetése. A tábla megállórendezése továbbra is HIBÁS AZ EMLÍTETT SZAKASZON. A Compacknál ráadásul jelölik a 25-öst, amely sosem közlekedett itt.                                  

Évjárat: 1994 február (utolsó balosszéria).

Belső oldal: Korrigálták a hibás útvonaljelölést, bár így kimarad az eltérő visszaút jelzése. Megállónévváltozások: Fazekas Ferenc utca -> Fazekas sor, Deák utca(Hubay Jenő tér) -> Hubay Jenő tér, Közvágóhíd utca -> Kovácsi Kálmán tér, Sípos Dénes út -> Székely Elek út. Átszállások: 170-es megszűnése 1993 júliusában, a 170 meghosszabbítása útvonalára. A hibásan szereplő 25-ös törlése.

Évjárat: 1996. február, puha műanyag. márciustól a 25-ös útvonala az alapjárattal együtt a Székely Elek útig rövidült, a megszüntetett szakaszt ezentúl a ritkábban közlekedő 70-es szolgálta ki.

Külső oldal: A régi típust vékonyítva kis méretű betűket és egyedi járatszámot használtak (mint az ugyanekkor megváltozott 25 és 70-es járatoknál). Érdekes a Mexikói út aránytalan "ú" betűje.

Belső oldal: Az Árokhát utca helyett helyesen út szerepel.

Évjárat: 1997 április (tulajdonos információja) , puha műanyag

Belső oldal: Megszűnt a 104A autóbuszjárat, új járat a 69A villamos. A 74-es troliátszállást a Mexikói út megállóhelynél jelöli, a 74A-t kifelejtették.

Évjárat: 1998

Belső oldal: A logóba Rt feliratot szerkesztettek. A 69A villamos megszűnt, ezt hézagot hagyva kiszedték.

Évjárat: 1999

Külső oldal: nagyobb járatszám és keret

Belső oldal: A megállólista a korszakra jellemző vékonybetűs stílusú lett. A járatszám a szintén ekkoriban jellemző vastag típus. A Mexikói úti 74-es troli átszállást törölték, helyette a végállomáson lehet átszállni rá és a korábban kifelejtett 74A-ra is (akárcsak a 96/2 szérián). Érdekes a lehetőségek szó használata a kapcsolatok helyett.

Évjárat: 2000. október

Belső oldal: Tartalmazza a palota-buszt (2000 októberében indult) és a rövid életű 63-as (2000 szeptemberében indult) villamost.

Évjárat: 2001. október (utolsó tojáslogós)

Belső oldal: A lehetőségek szó helyett ismét kapcsolatot használnak, illetve a megszűnt 63-as villamos helyett 3-ast írtak. A járatszám ferdén feljebb lett helyezve.

Évjárat: 2003 második fele v. 2004

Belső oldal: Megállónév helyesbítés: az évek óta helytelenül írt Bezerédj Pál utca megálló nevét korrigálták. Megszűnt járat: 32, új: 132.

Évjárat: 2006. június - október (132-es megszüntetése), puha műanyag

Belső oldal: A korszakra jellemzően "kapcsolatok" helyett "lehetőségek", a Zrt.-s logó lentebbre került. Tartalmi különbsége nincs.

Évjárat: 2007. szeptember, puha műanyag.

Belső oldal: MÁV kapcsolatok, valamint korábban elmaradt átszállások pótlása. 177 -> 231, megszűnt a 132-es, új járat a 96A.

Évjárat: 2008. április, kemény műanyag

Belső oldal: Volán átszállások feltüntetése.

Évjárat: 2008. május, digitális nyomtatással.

Külső oldal: Kisebb sorközzel.

Belső oldal: Tartalmi különbség nélkül, új típusú listával.

Évjárat: 2008. július, tartalmi különbség nélkül.

A járat jelzése 2008.09.06-tól 225-re változott.

25A

Évjárat: 1987. szeptember , a járat indulásakor

Belső oldal: A visszautat is jelöli.

Évjárat: 1990. december.

Külső oldal: Az autóbuszok útvonala a 3-as metró újpesti szakaszának átadásával meghosszabbodott. A Kacsóh Pongrác úti végállomás új elnevezése Mexikói út

Belső oldal: A korszak újpesti tábláira jellemző átszállási számtípusok. A Tito utcánál a két átszállás nem maradt ki, csak lekoptak (20,96).

Évjárat: 1991. június 27. (Tito utca átnevezése) - december (Lenin útja átnevezése)

Külső oldal: A két végállomás megcserélve.

Belső oldal: A Tito utca neve Rózsa utca lett, azonban egy másik megállóban véletlenül megmaradt a Tito utca. A gyorsjáratok keretezése sok helyen elmaradt vagy pontatlanul történt: Tito és Ősz utcánál a 20-as, a Rózsa utcánál pedig két 20-as (az egyikre nem kellene keret), az Árpád kórháznál 170 helyett 170, 96 helyett 96. A Mexikói útnál kiírták a korábban kifelejtett 25-öst.

Évjárat: 1994. február (utolsó balosszéria)

Belső oldal: A gyorsjáratok kereteit pótolták. Megállóváltozások: Rózsa utca (Árpád út) -> Árpád üzletház, Tito utca -> Rózsa utca, Lenin útja -> Szent korona útja.

Évjárat: 1997 március (tulajdonos információja) puha műanyag

Külső oldal: A végállomáselrendezés ismét az 1990-es, és a Mexikói út szokatlanul a tábla szélére került.

Belső oldal: Szép megállólista, átszerkesztések nem látszanak. Az Ősz utcai megálló véletlenül kimaradt, új megálló létesült a Wesselényi utcánál. A jobb oldali listán a végállomásnál érdekes a villamosoknál az a "69V", valójában 69A-t akartak írni. Általában más járatok logójában még ekkor nem szerepelt az Rt felirat.

Évjárat: 1998 (hibás - 97/3 - dátumozással)

Belső oldal: Megállónévváltozás: Rákos út (SZTK) -> Arany János utca SZTK (vékony betűs szerkesztéssel), a 69V (pontosabban 69A) már nem kellene listában legyen.

Évjárat: 1999

Belső oldal: A 74-es troli átszállását a Mexikói úthoz helyezték és a 74A-val együtt vékony betűkkel szerkesztették. A 69V-t törölték.

Évjárat: 2000. október

Belső oldal: Vékony betűkkel beszerkesztették az októberben induló palota-buszt és a szintén ekkor indult, rövid életű 63-as villamost is.

Évjárat: 2001. október

Belső oldal: A 63-as villamos helyett 3-as közlekedik. A Palota-buszt újabb helyen tüntették fel.

Évjárat: 2003 második fele - 2004

Belső oldal: Két irány megcserélése. A 32-es helyett a 132-es közlekedik.

Évjárat: 2006. június - október (már puha műanyagból készült, de még jelöli a 132-est)

Belső oldal: Zrt-s logó, a tábla alsó részébe helyezve, "kapcsolatok" helyett "lehetőségek". Két elmaradt átszállás (20,120) feltüntetése.

Évjárat: 2007. november, puha műanyag.

Külső oldal: Megnövelt betűméret.

Belső oldal: Ismét megcserélték az irányokat. Arany János utca (SZTK) -> Rákos út (SZTK). Szinte minden lehetséges átszállás feltüntetése. Tényleges változások: 177 -> 231, 132-es megszüntetése, 96A beindítása. 10 év után (1997 óta hiányzott) ismét feltüntették az Ősz utca megállót.

Évjárat: 2008. április, kemény műanyag.

Belső oldal: Volán átszállások feltüntetése. Az előző szérián véletlenül törölt 20 és 120-as átszállásokat ismét jelölték az Árpád üzletháznál. Megszűnt a Váci úti Tesco-busz (2008.02.29. üzemzárással).

A járat jelzése 2008.09.06-tól 25-re változott.

26

Évjárat1983 első fele (ekkor jelenik meg a táblákon a Nyugati pu. felirat is a Marx tér mellett) -  kb. 1986 első fele (mivel ismert egy másik Zenélő kutas széria is).

Évjárat1986 első fele - 1987.dec (12, 12A megszűnése)

Belső oldalMár korábban is meglévő, de ki nem írt átszállásokat tüntettek fel. A troli TR felirata a korszakra jellemzően kisbetűkkel lett írva.

Évjárat1988. július (egyébként a tábla korábban egy 96-os balos volt)

Külső oldalAz útvonal az Árpád hídig hosszabbítva.

Belső oldalFeltüntetésre került a csak nyáron közlekedő 26A is. Már nem létezik a 12 és 12A járat.

Évjárat1989. szeptember - a nagykörúti 12-es megszűnt, már nem jelölik

Belső oldalA 12-es törlése, a Váci út megállónál minden átszállás feltüntetése, valamint a kimaradt metróátszállás feltüntetése.

Évjárat1990.december

Külső oldalAz Árpád híd elnevezés mellé a metróállomás felirat került, régi betűkkel.

Belső oldalA 26A-t mindenhonnan kiszedték. 1990. július óta a 106-os az Árpád-hídig jár, december óta a 43 és 84 helyett a 43 és 84-es járatok közlekednek. Megszűnt a 3V a metró új szakaszának átadása miatt. Megálló-átnevezés: Váci út -> Árpád híd, metróállomás.

Évjárat1992 vagy 1993

Külső oldalEltűnt a Marx tér felirat

Belső oldalCsak megállóváltozások: Sallai Imre utca -> Tátra utca lett, Dózsa teniszstadion -> Teniszstadion.

Évjárat1994. július (első tojáslogós)

Külső oldalA Nyugati pályaudvarban megszűnt a rövidítés, ezt változatlan betűtípusú, de vékonyabb felirattal szerkesztették.

Belső oldalBal oldalon a 11.megállónál hibásan az átszállásort is vonallal választották el.

Évjárat: 1994. november (második tojáslogós)

Belső oldal: A két irányt megcserélték. Megállóátnevezés: Margitsziget, Zenélőkút -> Zenélőkút, Palatinus strandfürdő -> Palatinus strand. Árpád-híd felé megszűnt a Szigeti bejáró megállóhely, átszállásait így a Népfürdő utcánál tüntetik fel (az 1-es villamost itt törölték)

Évjárat1997 második fele, kemény műanyag

Belső oldal: Vékonybetűs megállólista, a logóba Rt. feliratot szerkesztettek. Megszűnt járatok: 43,84. Margit híd budai hídfőnél feltűntették a korábban kifelejtett 17-es villamost.

Évjárat: 1998. augusztus 25. (City-busz beindítása)

Belső oldal: Új típusú tojáslogó használata. Az Árpád híd irányában megszűnt az utolsó megálló (még májusban), amely a végállomás előtt közvetlenül leszállni kívánó utasok részére volt létesítve. A Zenélőkút elnevezés Margitsziget, Zenélőkúttá változott vissza. Nyugati pályaudvar felé új megálló Margit hídnál. A Margit híd Budai hídfőnél a Nyugati pu. felé megjelölték az átszállási lehetőségek irányát is (mert a korábbi táblán ez nem volt egyértelmű). Véletlenül kétszer van 11.megálló-sorszám. Új járat a City busz augusztus 25 óta

Évjárat1999 első fele, puha műanyagból (ebben az évben néhány járatra készültek puhatáblák is), utolsó tojáslogós széria.

Belső oldalA logó és a szám távolsága nagyobb, a bal oldali megállólistát szimmetrikusra rendezték. A kétszer szereplő 11. számot jobb oldalon korrigálták, de a "Magit híd" hibás kiírás még mindig megvan. Egy elmaradt 1-es villamos-átszállás feltüntése, megtévesztő 2-es villamos-átszállás törlése.

1999 második felétől a vonalon Ikarus 412-esek közlekedtek, így a táblagyártás abbamaradt, több tojáslogós nem készült.

Évjárat2007. október. A korszakra nem jellemzően kemény műanyag, azok között is egy nagyon vékonyra sikerült kivitel.

Belső oldalÁtszállások feltüntetése elmaradt. Megálló-átnevezések történtek.

Évjárat2008. március - július, kemény műanyag. Duplaoldalas kivitel, digitális nyomtatással.

27

Évjárat1987. január (153-as beindítása) - 1989. január (127-es beindítása)

Évjárat1994. június (egyetlen tojáslogós széria készült)

1995-től midibuszok közlekedtek a vonalon, így a táblagyártás abbamaradt. 1996-tól (a tájékoztatón nem szereplő ok a takarékosság is) rövidített útvonalon közlekedett.

Évjárat2006 második fele - 2007, puha műanyag

Duplaoldalas kivitel. A Sánc utca helyett eredetileg Sánc tér volt olvasható.

Évjárat2008. március - július, kemény műanyag. Duplaoldalas kivitel, digitális nyomtatással.

Évjáratszintén 2008. március - július, kemény műanyag. Duplaoldalas kivitel, digitális nyomtatással.

UGRÁS A KÖVETKEZŐ OLDALRA (28-TÓL)

 

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE

 

 
Járattörténeti adatok (1915-napjainkig)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség