bkvtablak
Autóbusz táblák
 
Trolibusz táblák
 
Villamostáblák
 
77 - 83

77

Évjárat: ~ 1981

Belső oldal: A vastagabb vonallal készült megállólista, és az átszállásoknál tr. helyett troli kiírás utal a gyártási évre.

Évjárat: kb. 1987-1988

Belső oldal: A 80-as évek második felére jellemző megállólistával. A Komócsy utca megálló Szugló utca nevet kapott (a két utca párhuzamos és közel van egymáshoz). A Nagy Lajos király útja rövidítve.

1988. október végén a végállomás környékén módosult a trolibuszok útvonala (akárcsak a 75-ösé).1989 előtt még nem létezett az Ifjúság útja közforgalmú útként, így a trolik a Kerepesi úton fordultak le úticéljuk irányába.

 

Évjárat: 1994 június

Külső oldal: A Kerepesi út helyett Metróállomást és Ifjúság útját írtak. Ezek a módosítások a régi típusú betűkkel történtek.

Belső oldal: A balos által megjelölt irányhoz viszonyítva az alábbi megállóváltozások történtek: Egyrészt az ábrákkal jelölt kezdeti útvonalváltozás, továbbá: Lumumba utca -> Róna utca, Vadas Márton utca -> Turán utca, Cikotai út -> ~(Szugló utca), másik Cinkotai út -> ~(Mogyoródi út), valamint egy új megálló is létesült Kála utca néven. A 62-es villamos piktogramja a Nagy Lajos király útja megállóhelynél lemaradt.

Évjárat: 1994.december

Külső oldal: Megszűnt az utca "U." rövidítése, az Ifjúság útja kerek zárójelbe került. A metróállomás rövidítése megszűnt, az új feliratot valamivel vékonyabb, oldalirányban összenyomott betűkkel írták ki.

Belső oldal: A hiányzó 62-es villamospiktogramot pótolták, a Népstadionnál fölösleges tájékoztatás miatt az 1-es villamost törölték.

Évjárat: 1997.január, puha műanyag

Belső oldal: A megszűnt járatokat (132-es busz, 75A troli) törölték.

Évjárat: 1997.április, kemény műanyag

Belső oldal: Megállónév változás: Szugló utca -> Komócsy utca (visszatérés az 1982-es állapotokhoz). Népstadionnál a 75A utáni hézagot megszüntették.

A tábla évjárata és az ideiglenes meghosszabbítás indoka egyelőre ismeretlen - kialakítása alapján 90-es évek végi

A matrica alatt azonos felirat található.

A Könyves Kálmán körút átépítésekor, 2000 nyarán két hétvégén keresztül ezen az útvonalon járt a trolibusz:

Évjárat: 2002. június (32-es megszüntetése - kezdetben ideiglenes jelleggel)

Belső oldal: Új járat: 3-as villamos (2001. október). Népstadion felé a Nagy Lajos király útjánál a megszűnő 32-essel együtt véletlenük a 62-es villamost is törölték.

78

Évjárat: 1977 - 1978 (fém balos, a kopás fölött halványan látható még a színes piktogram)

Évjárat: 1981. május (4A beindítása, ezt a járatot már jelzi a tábla) - december (3-as metró meghosszabbítása a Lehel térig), fém balos

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál hibásan jelzi a 20-ast, a gyorsjárat ekkor még csak a Hősök terétől indult. Megálló-átnevezés: Szemere utca -> Honvéd utca. A 3-as metró még csak a Deák térig járt (1981. december 30-tól hosszabbították a Lehel térig), a Bajcsy-Zsilinszky úton már bontották a villamos vágányokat, ezért láthatjuk a 49V járatot.

Évjárat: 1985. március (a 20-as már valóban a Keletitől indul) - 1987. július 31. (megálló létesítése a Nagymező utcánál)

Külső oldal: A Garay utca mellé egy vessző került. A Kossuth tér nevét pontosították.

Belső oldal: Lerövidült (1984 novemberében) a 120-as járat, a 20-as kiírása most már helyes, hiszen 1985 márciusa óta hosszabbított útvonalon jár. A metróátadással megszűnt a 49V, a 72-es és 73-as trolik útvonalát az Arany János utcáig hosszabbították.

ZIU homloktábla a 80-as évekből.

Évjárat: 1991.október (Gorkij fasor -> Városligeti fasor) - 1992

Külső oldal: A Garay utca zárójelbe került, a végállomás megnevezése Keleti pu. helyett Baross tér (az ékezet csak lekopás következtében maradt le). A módosított felirat kisebb méretű.

Belső oldal: Megállóátnevezések az új kor szellemében. Új megálló a Nagymező utcánál. Számos átszállási változás: rövidült a 20-as, megszűnt a 30-as. Új járatok: 15A és 105-ös buszok. Ezek mellett még más, csak logikus tájékoztatás miatt történt átszállási változásokat láthatunk.

Évjárat: 1994.január,utolsó balosszéria

Belső oldal: Megszűnt a 15A járat. Feltüntették a korábban kimaradt 4-es járatot. A Kossuth téri sorban nem különül el az autóbusz és villamosátszállás.

Évjárat: 1995.november, második tojáslogós

Külső oldal: Megszűntek a rövidítések, ennek következtében a jobb oldali felirat is kisebb méretű.

Belső oldal: Több megszűnt járat hézagja látszik (1-es autóbusz, 44-es villamos, valamint a rövidült 105-ös)

Évjárat: 1997.április, kemény műanyag

Belső oldal: Új típusú logó. A két táblázat megcserélése. Megszűnt a 67-es villamos, rövidült a 95-ös busz. Új járat a 67V.

Évjárat: szintén 1997.április, kemény műanyag

Belső oldal: Egyetlen különbsége, hogy még régi logóval készült.

Évjárat: 2000.december, kemény műanyag

Belső oldal: Érdekes módon a régi típusú logó megmaradt. Új járat (1998 óta) a City-busz, megszűnt a 23-as villamos. Feltüntették a korábban kihagyott 4-es buszt, valamint a Pólus járatot.

79

1970 áprilisa (2-es metró átadása) utáni - ekkor átrendezték a Keleti pu. végállomásokat.

Műanyagra sablonnal fújt duplaoldalas.

Évjárat: 1984 év vége (a Keletiig járó 120-ast már nem jelöli és a Váci útnál már átszállhatunk a 3-as metróra, ez a szakasz ebben az évben épült ki)

Belső oldal: A korai balosok árulkodó jelei még a későbbiekhez képest vastagabb feketével írt megállók - esetenként megállóoszlopok.

Évjárat: 1986 körül

Belső oldal: A trolik egyik megállója a Tutaj utca helyett az ezzel párhuzamosan haladó, egy sarokkal arrébb lévő Vág utcához került. A másik egy apró, jelentéktelen módosítás: A Keleti pályaudvarnál feltűntették átszállásként a 20,20,30,30-as járatokat. Ez a korábbi szériánál elmaradt, talán mert elegendőnek tartották a Hősök téri kapcsolatot kiírni.

Évjárat: 1988 második fele

Belső oldal: Két módosítás történt: a 12-es lerövidült, a 12A és 12-es megszűnt, így ezeket hézagot hagyva törölték. A másik módosítás, hogy a 73-ast 1988.06.01-én felváltó Keleti pályaudvarig közlekedő 73-as már megjelenik a listán, ellenben az 1989 januárjától közlekedő 20A még nem.

Évjárat: 1991 körül

Külső oldal: A Keleti pu. helyett a Baross tér megnevezés használata vékonyabb betűkkel, illetve szintén ilyen betűkkel a Garay utca zárójelbe tevése). A Jászai Mari tér rövidítve lett, mivel a pontosabb tájékoztatás érdekében zárójeles komment került alá.)

Belső oldal: Ekkor már létezett a 3-as metró Újpesti szakasza is, így a Váci út megállóhely neve Dózsa György út metróállomás lett (szerkesztett betűtípussal). A Csanády utcánál a 33-as helyére 133-as került, bár mindkét járatra fel lehetett itt szállni (szerintem a logikusság miatt lett 133, mert már ki van írva a 76-os troli ami egy irányba megy a 33-assal, így inkább a 133-ast fontosabb feltűntetni). Hézagot hagyva törölték a 4A,20,30 járatokat, valamint már látható a '90 végén indult 105-ös. Mivel nagyobb számokkal dolgoztak,mint a régi szériákban ezért a Keleti pályaudvar sora nem fért ki, és átnyúlik a trolikhoz.

Évjárat: 1994 december (érdekes módon dátum nélkül készült), első tojáslogós

Külső oldal: A rövidítés elkerülése végett kicsinyítették a betűket, így a Jászai Mari tér teljes kiírásra került. A rövidítés megszűnt a Garay utcában is.

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál már a 173-as közlekedik.

Évjárat: 1995 november

Belső oldal: A megszűntetések és a módosítások utáni hézagos táblaképet tárja elénk: a megszűnt 1-es, a rövidült 105-ös. A 44-es villamost előre törölték, de ez a villamosjárat még 1995 karácsonyáig közlekedett, ugyanígy a 12-es villamos is ekkor rövidült, de helyén már hézag van.

Évjárat: 1997 január, puha műanyag

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál az 1996-ban a Népstadionig visszavágott 95-öst kiszedték,így eggyel több hézag lett a táblán. Ugyanitt már kellene szerepelnie a pólus járatnak is.

Évjárat: 1997 március, kemény műanyag

Belső oldal: Új típusú tojáslogó. Megcserélték a két irányt. A megszűnő 67-es villamost kiszedték még egy hézagot hagyva, a 67-es villamospótlót pedig a volt 95-ös helyére rakták. A pólus busz továbbra sincs kiírva.

Évjárat: 1999-ben készült.

Belső oldal: Egyetlen módosítás a már régóta elmaradt pólus busz beszerkesztése érdekes betűkkel a Keleti pályaudvarhoz.

80

Évjárat: 1985. márciusa (a 20-as a Keletiből indul) és 1988.06.01 (még nem létezik a 73-as) között , azonban mivel már létezik a Hungária biztosító, ezért mindenképpen 1986 utáni széria.

Belső oldal: A Csertő utcánál nem jelöli a 131-est, ezért feltételezhetően az még nem közlekedett (1987. március hónapban indult)

Évjárat: 1992-1993

Belső oldal: Keretes gyorsjáratos lista. Megszűnt járatok törlése (30,55,55,95), rövidült a 20-as, új járat a 73-as és 131-es. Lumumba utca -> Róna utca.

Évjárat: 1993. december vagy 1994. január (már létezik a 130-as, de még nincs dátumozva a tábla)

Belső oldal: A 130-as helyett már 130-as közlekedik.

Évjárat: 1994, december, első tojáslogós

Külső oldal: Megszűnt a Keleti pályaudvar rövidítés (vékonyabb betűkkel kiírva)

Évjárat: 1997. április, kemény műanyag

Belső oldal: Megszűnő járatok igényes törlése: 75A troli, 33-as busz (helyére a 67V beékelése), 44, 67 villamosok valamint lerövidült a 95-ös busz. Néhány más, logikusság szempontjából történő variálgatás is volt az átszállásoknál. Hungária biztosító -> Apeh megállónevet kapta.

Évjárat: 2000. december

Külső oldal: A korszakra jellemző kis járatszámmal és az újlogós táblákéhoz valamelyest hasonló betűkkel.
 
Belső oldal: Új járatok: 1A és 63-as villamosok. Megszűnt: 23-as villamos. A 32-es autóbuszt törölték - talán már előre sejtve a megszüntetést. A szerkesztéseket vékony típussal végezték.
 
 
Évjárat: 2001 október
 
Belső oldal: Új járat: 3-as villamos. Megszűnt: 13-as és 63-as villamosok. Feltüntették a korábban kifelejtett pólus buszt, valamint egy helyen a 95-öst. A Nagy Lajos király úti átszállásokat érthetetlen okokból törölték. A szerkesztéseket vékony típussal végezték.

81

Évjárat: 1981 - ebben az évben készültek fémtáblára a balosok

Évjárat: 1987. március (131-es beindítása - már jelöli) - július (44A beindítása - még nem jelöli)

Belső oldal: A korszakra jellemzően vékony-vonalas táblázat, TROLI feliratok helyett tr.-el, valamint metró és HÉV piktogramokkal. Új megálló: Zsálya utca (1982. december 1. óta). Megálló átnevezése: Csertő utca -> Hungária Biztosító. Az Örs vezér terénél feltüntették a 130-ast, továbbá új járat a 131-es. 

Évjárat: 1991 - 1993

Külső oldal: A végállomásnév 1991-ben megváltozott, valamint a körforgalom-jelleg feltüntetésével egészült ki a tábla.

Belső oldal: Az Örs vezér téri átszállásokat a másik végállomásfelirathoz helyezték. Új járat a 44A. Megálló átnevezése: Csertő utca 6. -> Csertő utca. A Füredi utca megálló véletlenül maradt le.

Évjárat: 1994. december, első tojáslogós

Külső oldal: A Fogarasi út felirat valamivel vékonyabb betűkkel, a körforgalom szó a járatszám alá kerül.

Belső oldal: A körforgalmú járatokra jellemző piktogramos kialakítással, megállóváltozás nélkül (a Füredi utcát hibásan továbbra sem jelöli).

Évjárat: 1996. február, kemény műanyag

Külső oldal: Körforgalom felirat törlése.

Belső oldal: Az útvonal változatlan, azonban a körforgalomjelleg feltüntetése a táblán elmaradt, a piktogramok eltűntek. Hungária Biztosító -> Apeh megállónevet kapja, végre pótolták a Füredi utca megállót. A megszűnő 132-es járatot törölték.

Évjárat: 1997 február, kemény műanyag

Belső oldal:  A megszűnő 46-os járat valamint a Fogarasi út végállomásnál a 130-as törlése (utóbbit fölöslegesség miatt). A másik irányban pedig a 130-as járatszám mérete jelentősen kisebb a megszokottnál - ennek köze lehet ahhoz, hogy a puha szérián törölték itt az átszállást.

Évjárat: 1997 február, puha műanyag

Belső oldal:  Egyetlen különbsége, hogy a Fogarasi út végállomásnál itt mindkét irányban törölték a 130-ast.

Évjárat: ~1998

Belső oldal: A Fogarasi útnál a korábban kimaradt 144-es feltüntetése a 130-ashoz hasonlóan kicsiny számtípussal.

82

Évjárat: 1985 (a Lumumba utca zárójeles megjegyzést ekkortól alkalmazzák) - 1987. március (131-es beindítása, melyet még nem jelezh)

Belső oldal: Régi típusú vastagvonalas táblázat. A 76-os helyett véletlen 76-os szerepel.

Évjárat: 1991 - 1993

Külső oldal: Lumumba helyett Róna utca a zárójelben, azonos típusú betűkkel.

Belső oldal: A fentebbi széria idejében még nem létező 44A és 131 feltűntetése. Érdekes az Örs vezér téri átszállások összevisszasága, azonban tartalmi különbség itt nincs. A végállomásnév átszerkesztése vastagabb betűkkel történt (azonban az előtte lévő megállóé nem!).

Ez a duplaoldalas tábla 1996 júliusában készült puha műanyagból. Ekkoriban csatornázás miatt a trolibuszok nem közlekedtek teljes szakaszukon. A 82-es sosem járt az Öv utcánál, ez a végállomás a 77-es troliké. A visszafordulás lehetetlensége miatt a pótlás alatt a 82-es trolibuszok nem a Szugló utcánál kaptak végállomást, hanem jobbra fordulva tovább haladtak a 77-es trolival és azzal együtt fordultak vissza az Öv utcai hurokban annak végállomásánál.

Évjárat: 1997 február, kemény műanyag

Külső oldal: A Róna utca felirat vékonyított, kicsit összenyomott betűkkel lett kiírva.

Belső oldal: A balos által megjelölt irányhoz képest az alábbi megállóváltozás történt:Szugló utca -> Komócsy utca. A megállólista szép, egyetlen egy módosítás látszik rajta feltűnően: a megszűnt 46-os kitörléséből származó hézag.

Évjárat: 1999. június. Ekkor a járat bkv + márkavédjegyes lett, ezt a rajta lévő matrica is jelzi. Puha műanyagból készült!

Külső oldal: A matrica miatt a számot a lekicsinyítették, a korszakra jellemző típus lett.

Belső oldal: Mindössze a logót cserélték ki új típusúra.

2001 novemberében átadták az Uzsoki kórház Róna utcai szárnyának épületét, ezért a Szugló utca és a kórház között ideiglenesen "82-es trolibusz" jelzésű autóbuszok közlekedtek tovább, kapcsolódva a trolihoz. Ez az állapot 2002 májusáig élt, ekorra kiépítették a troli csatlakozását,. Már az újlogósok betűivel készült, de még kerekített sarkú táblára.

83

Évjárat: 1992-1993. A viszonylat 1990. január óta végállomásozott a Csobánc utcánál.

Belső oldal: A korábbi táblákon "Mező Imre út" szerepelt végállomási névként, ennek az átszerkesztése látszik a listában.

Évjárat: 1994.január (már nem jelöli a decemberben megszűnt 15A buszt, de még dátumozva sincs)

Külső oldal: 1994 júniusától házépítés miatt a trolik végállomása közvetlenül az Orczy térre került, a Csobánc utcai végállomás a továbbiakban csak megállóként funkcionált, ekkor a Csobánc utcát lematricázták és a táblát tovább használták. (az eltávolított matrica miatt van rajta a fehér rész).

Belső oldal: Törölték a megszűnő 15A-t

Évjárat: 1994 június, első tojáslogós

Külső oldal: Csobánc utca törlése (házépítés miatt véglegesen módosuló útvonal)

Évjárat: 1994 december

Belső oldal: A megszűnő 89-es busz és a 36-os villamos törlése.

Évjárat:  1996. február, még kemény műanyagból

Belső oldal: A megszűnő 1-es és 33-as busz törlése.

Évjárat:  1997 - tartalmi különbség nélkül

Évjárat: 1998 második fele

Belső oldal: Rajta maradt egy korábbi széria dátumozása. Új járat az augusztusban indult City-busz. A vele egy sorban lévő átszállásokat is átszerkesztették.

Évjárat: 2000.december

Külső oldal: Egyedi kidolgozású betűkkel és járatszámmal

Belső oldal: Új típusú tojáslogó használata, vékony betűs megállólista a korszakra jellemző vastag járatszámmal. Feltüntették az 1996-ban indult 99A-t és a megszűnt 23-as villamost kiszedték. A Kálvária tér felirat matrica oka: gyárilag hibásan Kálvin teret szitáztak.

Évjárat: szintén 2000. december

Külső oldal: Azonos típus, de kisebb méretű számokkal és betűkkel

Belső oldal: Más pozíciójú járatszám és logó. Itt nem matricázták le a hibás Kálvin tér feliratot (bal oldalt az 1.).

 
Járattörténeti adatok (1972-1997)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mindenkiben két farkas él, az egyik jó, a másik gonosz, és az éli túl, amelyiket etetjük.    *****    Kedvezményes Tarot kártya elemzés! Az igazság, a jelen, a jövõ tárulhat fel elõtted. Választ kaphatsz mindenre!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!