bkvtablak
Autóbusz táblák
 
Trolibusz táblák
 
Villamostáblák
 
Általános utastájékoztató táblák és egyéb ágazatok
 
67 - 71

67

Évjárat: 80-as évek eleje. Az autóbuszok 1979-től közlekedtek ilyen végállomáselnevezésekkel (korábban "kelet-pesti tejüzem") Duplaoldalas tábla.

Évjárat: 1985. december (beindult a 61) - 1986. július (még a Gyakorló utcai lakótelepen keresztül közlekedik)

Külső oldal: A Váll. rövidítés megszűnt

Belső oldal: Az autóbuszok ekkor még a Gyakorlói utcai lakótelepen keresztül közlekedtek, a 77-es buszok pedig a Kerepesi úton. A nemrég indult 61-es láthatóan listaszerkesztéssel járt, tehát korábbi balosok is léteztek. A Gyakorló utcánál kiírt 100-as és 130-as helyhiány miatt került oda, de a tájékoztatás nem helyes. 

Évjárat: 1988. január 30.

Külső oldal: A járat útvonala 1988.január 30-án az Újlak utca lakótelepig hosszabbodott és útvonala a Gyakorló utca térségében még 1986-ban módosult (lásd fentebb).

Belső oldal: Bővebb átszállásfeltüntetés az Örs vezér terénél (hibásan saját magát is jelzi), ebből azonban csak a 44A és a 131-es új járatok. Néhány vállalati megálló neve kis mértékben módosult. Az aluljáró megállóhely Budapesti Tejipari vállalat néven fut tovább.

Évjárat: 1989 (Határhalom utca megálló létesítése)

Belső oldal:  Megállóátnevezés: Keresztúri út -> ~, Rákosfalva HÉV-áll. Az új megálló neve tévesen Határ"M"alom utcaként szerepel.

Évjárat: 1990. szeptember

Külső oldal: A járat útvonala az Aranylúd utcáig hosszabbodott a kiépült új lakóterület miatt.

Belső oldal: Furcsa megállólistát alakítottak ki az Örs vezér téri átszállások egy sorba írásával. Az új útvonalon kívül két átszállás (fölösleges) feltüntetése a tartalmi különbség, valamint a Keresztúri út, Rákosfalva HÉV állomás megálló ismét a régi nevét kapta. A HatárMalom utca feliratot javították.

Évjárat: 1992 vagy 1993

Belső oldal: Keretes gyorsjáratokkal. Egyetlen különbség egy HÉV-átszállás feltüntetése.

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Külső oldal: Rövidítés megszűnése, teljes kiírás a korszakra jellemző vékonyabb, vízszintes irányban összenyomott betűtípussal. 

Belső oldal: A balos által megjelölt irányhoz képest az alábbi megállóváltozások történtek: Keresztúri út /Gyakorló utca/ -> Halas utca, Duna MGTSZ kertészet -> Faiskola, Főkert Díszitő üzeme -> Díszitő üzem, Kohászati Vállalat -> Túzok utca.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag

Belső oldal: Az időközben megszűnő járatokat törölték (46,62,132)

Évjárat: 1997-1998 fordulója, kemény műanyag 

Belső oldal: A korábban kifelejtett 13-as villamost kisebb számokkal pótolták.

Évjárat: 2000. szeptember - december között között készült (a szeptemberben indult expo-járat már rajta van, a rákoskert-busz még nincs)

Belső oldal: Két megállóváltozás: Faiskola -> Keresztúri út 102, Tejipari vállalat -> Aluljáró-Danone. Átszállások: 100-as buszt hézagot hagyva kiszedték és a lista végére beírták az expo járatot. Az 1998-ban indult keresztúr-busz is helyett kapott, illetve a rövid ideig közlekedő 63-as villamos is. A módosításokat vékony betűkkel készítették.

2001-től Ikarus 412-esek jártak a vonalon, így a táblagyártás csak pótlások esetén történt. Később visszatértek a 260-asok.

Évjárat: 2003. június (132-es beindítása) - 2003. szeptember (176-os beindítása)

Belső oldal: A Danone megállóhelynél kimaradt átszállásokat tüntettek fel, a másik irányban viszont a keresztúr-buszt törölték. Az Örs vezér téri megállók átszállásjelölését átrendezték: az egyikben a zuglói oldal, a másikban a kőbányai oldal átszállásai kaptak helyet. Tényleges hálózati változások: új járatok: 3-as villamos, Rákoskert-busz, 132144. Megszűnt: 32-es busz, 63-as villamos.

Évjárat: 2007. augusztus, puha műanyag. A rákosszentmihályi járatok változására készítve.

Belső oldal: Új megálló az Örs vezér terén az Árkádnál. Megálló-átnevezések: Keresztúri út / Szentmihályi út -> Rákosfalva, Kabai utca -> ~, BÉTEX áruház. Új járatok: 44,176,231,244,276E,277. Megszűnt: 44,44A,76,77,132,144. Az Örs vezér terénél nem jelöli a HÉV-et (mivel Rákosfalvánál már fel van tüntetve).

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag.

Belső oldal: Volán átszállás feltüntetése az Örs vezér terénél.

Évjárat: 2008. április

Belső oldal: Sok hibával: az Örs vezér terénél két gyorsjárat keretezése elmaradt, továbbá a 276-os "E" betűje. A Sarkantyú utca helyett hibásan Kosztolányi Dezső tér jelenik meg, holott a környéken sincs ilyen közterület. A Volán átszállást áthelyezték az utolsó megállóhoz.

Évjárat: 2008 első fele, puha műanyag. Kijelző meghibásodás, vagy táblás járműves pótlás esetére.

Külső oldal: Matricás.

Belső oldala üres.

68

Évjárat: 1986 - 1989 (1986 előtt csak Vörös október utca volt írva Kispest nélkül) - Mindkét oldalon azonos.

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Külső oldal: Még 1989-ben módosították a változásoknak megfelelően Vas Gereben utcára

Évjárat: 1996. július, puha műanyag

Belső oldal: Sok változás, a módosításokat nem észrevehető módon készítették. Megszűnt a 3562, 135-ös járat, valamint az 50A villamosjárat. A 80-as busz helyett a 98-as jár ki Kőbányára, és elindult a 193-as is. A 42-es és 37-es villamos átszállásokat néhány helyen logikusabb tájékoztatás miatt máshova helyezték. Új megálló létesült a Gránátos utcánál.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag. Táblaelhasználódás miatt készült, tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 1998 első fele. Táblaelhasználódás miatt készült, tartalmi különbség nélkül.

Külső oldal: Akadémiaújtelep után vessző

Belső oldal: A logóba Rt feliratot szerkesztettek. Egyéb különbsége nincs.

Évjárat: 1999

Külső oldal: A korszakban néhány járatnál jellemző vastag karakteres (Univers 75) kialakítás. Hibásan "AKDÉMIATELEP" felirattal. A táblák többségét matricával korrigálták.

Belső oldal: Új típusú megállólista, a korszakban főleg Dél-Pesten alkalmazták. Az átszállási kapcsolatok helyett lehetőségek szót használnak. Sok átszállási változatás, ezek nagy része csak logikusabb tájékoztatás elve alapján történt módosítás. Lényeges változás az 1998.08.25-én indult Keresztúr-busz feltüntetése. 

Évjárat: 2000. augusztus (93 -> reptér-busz)

Külső oldal: Visszatértek a régi mintához

Belső oldal: Megálló átnevezések: Újhegyi út (Gumigyár) -> Újhegyi út, Sportliget; Sibrik Miklós úti felüljáró -> Felüljáró.

Évjárat: 2001 első fele

Külső oldal:  Korszakra jellemző kis járatszámmal és átmeneti betűkkel

Belső oldal: Érdekes módon a logót egy régebbi típusúra cserélték, valamint a belső járatszám is a régi típusú lett. A lehetőségek szó helyett ismét kapcsolatok használata. Átszállások: jelöli a 2000 októberében indult újhegy-buszt. Akadémiaújtelep felé a Simonyi Zsigmond utcához visszakerült a 93-as busz, amit még régebben érthetetlen okokból leszedtek. Kispest felé a logikus átszállási kapcsolat miatt Kőbánya Kispestnél feltüntették az 51-est, a Gergely utca helyett pedig a felüljárónál jelöli a 17, 17, 117-es buszokat. A listából valamiért eltűnt a 37A villamos.

Évjárat: szintén 2001 első fele

Külső oldal: A kis járatszám észrevehetetlensége miatt a szám egyedi módon elnyújtották (lásd még 2001-es 91-es és 2002-es 98-as)

A belső oldal nem változott.

Évjárat: 2005. július 22. (új megálló a Gőzmozdony utcánál)

Belső oldal: Új megálló a Gőzmozdony utcánál. Megálló átnevezése: Kőbánya-Kispest MÁV-állomás -> Kőbánya-Kispest. Új járatok: 151, 182182A. Egy 168-as átszállás feltüntetése.

Évjárat: 2006. június (Reptér-busz -> 200) - 2007. március vége (puha műanyag, de még dátumozás nélkül)

Belső oldal: "Kapcsolatok" helyett "lehetőségek. Zrt-s logó, azonban a korszakra nem jellemző módon a logót nem húzták a tábló alsó részébe. A Reptér-busz jezése 200 lett. A 117-es átszállását áthelyezték a Gergely utcától a Gőzmozdony utcához.

Évjárat: 2008. január, kemény műanyag.

Belső oldal: A logó a tábla alsó részéb került. 82-es buszcsalád és a 193-as átszámozása. A Tesco-busz feltüntetésre került (vélhetően még egy 2007-es szérián), azonban 2007. július 29-én megszűnt, de a táblán rajta maradt. Elmaradt átszállások, továbbá MÁV és Volán kapcsolatok feltüntetése. Az Athenaeum Nyomdánál / Kozma utcánál törölték a 61-est, mert itt már nem áll meg.

Évjárat: 2008. március, digitális nyomtatással. Tartalmi különbség nélkül. Az egyik elsőként készült kísérleti széria, ez a kialakításából is látható

Külső oldal: A megszokottnál kisebb karakterméret. (lásd még: 144-es)

69

Évjárat: 1989. február, a környéki díjszabás bevezetésekor

Küső oldal: A feliratok a szokásosnál vastagabbak, ez a minta még a 70-es évek végén készülhetett.

Évjárat: 1990

Tartalmi különbsége nincs, ám erre az ébre jellemzően a csíkot a feliratok elkészülte után helyezték rá.

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Külső oldal: A Ferihegyi úti elágazás neve 1991 óta Rákoskeresztúr, városközpont. Ezt a formát még a balos korszakban alakították ki. A Kun József utca rövidítése megszűnt.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag. A csík iránya ellentése és a járatszám előtt fut végig.

Belső oldal: Feltüntették az utolsó budapesti megállót. Törölték a megszűnt 62-est, azonban a 197-es véletlenül ott maradt, ezért utólag lekaparták.

Évjárat: 1997-1998 fordulója kemény műanyag. A korszakra jellemző citromsárga csíkkal.

Belső oldal: A logó aljába Rt felirat került. Más változás nincs (még a 197-es is listában maradt).

Évjárat: 1998. augusztus (a keresztúr-busz beindítása) Ellentétes irányú csíkkal

Külső oldal: Megszűnt a Rákoskeresztúr rövidítése, teljes kiírás a 90-es évek közepétől jellemző vékonyított, vízszintes irányban összenyomott betűkkel.

Belső oldal: Megállóátnevezés: Rákoscsaba utca -> Csaba vezér tér (emlékmű felállításakor jött létre ez a tér 1998-ban), Göcsej utca -> Temető utca, Kelecsény utca -> Czeglédi Mihály utca. Átszállások: már szerepel a keresztúr-busz, a 197-es itt már nincs, Rákoskeresztúr felé a Csaba vezér térnél beírták átszállásnak a 69A-t is, jogosan, hiszen itt annak útvonala egy rövid szakaszon eltér a 69-estől. Vékony számokkal beszerkesztették a korábban kifelejtett 80-as és 180-as járatokat is.

Évjárat: 1999 körül, barna csíkkal

Belső oldal: Vékony betűs megállólista. Határátlépésről tájékoztató szöveg megjelenése. Új megálló (1998. szeptember óta): Szabadság sugárút. Jobb oldalon a kapcsolatok helyett lehetőség szót használnak.

Évjárat: 2001 körül

Belső oldal: Más típusú határátlépést jelző szöveg.

Évjárat: 2002. szeptember 

Belső oldal: Új megállópár: Szárny utca / Érpatak utca. A Kun József utca felé a Pécel, Pesti út megállónál a 112-es házszámjelzés lemaradt.

Évjárat: 2002 vége - korrigálták a lemaradt 112. házszámjelzést.

Évjárat: 2003 második fele - 2004. április (megálló létesítése az Óvónő utcánál)

Belső oldal: Megálló átnevezése: Rákoskeresztúr, városközpont -> Ferihegyi út (csakúgy, mint a baloskorszak idején).

Évjárat: 2004. április

Belső oldal: Új megálló az Óvónő utcánál.

Évjárat: 2006. június - 2007. március (puha műanyag, de még dátumozás nélkül)

Külső oldal: Ismét kisebb betűkkel.

Belső oldal: Zrt-s logó, "kapcsolatok" helyett "lehetőségek".

Évjárat: 2007. november, puha műanyag. Vöröses árnyalatú csíkkal.

Belső oldal: Volán és MÁV átszállások feltüntetése, elmaradt átszállások (69A és 162) pótlása. Megszűnt járatok: 180, 192. Új járat a helyettük közlekedő 46-os.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag.

Belső oldal: Megálló átnevezése: Pécel, MÁV-állomás -> Pécel vasútállomás.

Évjárat: 2008. március. Tartalmi különbség nélkül.

A járat szerepét 2008.08.21-től az Örs vezér teréig hosszabbított 169E vette át.

69A

Évjárat: 1985-1986 körül

Belső oldal: A Zrínyi utca (Péceli út) megállóhely neve 1987-ben Zrínyi utcára módosult.

Évjárat: 1989. február (környéki díjszabás bevezetése)

Belső oldal: Nem készült (forgalomban sem volt), ugyanis hibásan határátlépést jelölő csíkot kapott.

Évjárat: 1993, az átszállási számtípusok alapján

Külső oldal: A Ferihegyi úti elágazás neve 1990 óta Rákoskeresztúr, városközpont. A Színes utca megálló mellé a Rákoscsaba városrész neve került.

Belső oldal: A visszautat is jelöli.

Évjárat: 1994. november, első tojáslogós

Külső oldal: Tojáslogósok gyakran használt betűtípusával és újabb típusú, kisebb A betűvel.

Belső oldal: Megállóváltozások áthelyezések miatt: Péceli út -> Rákocsaba utca, Bélyeg utca -> Göcsely utca.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag

Belső oldal: Megszűnt járatok törlése (62, 197), az átszállássort a hézagok helyére igazították. 

Évjárat: 1997 - 1998 fordulóján, kemény műanyag

Belső oldal: Megálló-átnevezések vékony betűkkel szerkesztve: Kelecsény utca -> Czeglédi Mihály utca, Zrínyi utca -> Csaba vezér tér, Göcsej utca -> Temető utca.

Évjárat: 1998. augusztus után (már jelöli a keresztúr-buszt)

Külső oldal: A járatszám közelebb került a keresztúri végállomáshoz.

Belső oldal: Újabb típusú logó és a keresztúr busz beszerkesztése (le van kopva, ezért csak halványan látszik.)

KERESEK ÉLESEBB KÉPET A SZÉRIÁRÓL!

Évjárat: 2000 első fele

Külső oldal: A keresztúri végállomás 3 sorba lett írva.

Belső oldal: A logót közelebb húzták a járatszámhoz.

Évjárat: 2005 ősz - tél

Belső oldal: Megálló átnevezése: Rákoskeresztúr, városközpont -> Ferihegyi út. (csakúgy, mint a rendszerváltás előtti baloson).

Évjárat: 2006. június - 2007. március (puha műanyag, de még dátumozatlan). Zrt-s logóval, tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 2007. augusztus 21., puha műanyag

Belső oldal: Megszűnt: 180, 192. Új járat: 46-os.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag.

Belső oldal: Volán és MÁV átszállások feltüntetése, a 69-es jelölése a Színes utcánál.

Évjárat: 2008. március, kemény műanyag. Tartalmi különbség nélkül.

A járat közlekedését 2008.08.21-től az új 162-es járat váltotta fel.

70

Évjárat: 1986. szeptember (a Mezőhegyes - mai Pázmány Péter utca - helyett az Eötvös utcán közlekedik) - 1987. szeptember (a 25A-t még nem jelöli).

Belső oldal: Akkoriban még a 73-as járt, mely a Telepes utcán haladt párhuzamosan a 70-essel a Rákospatakig.

Évjárat: 1990. február (a Horváth Mihály utca - Énekes utca megállók összevonása)

Belső oldal: A 73-as helyett a 73-as közlekedik 1988. június óta, de törölték a 24-est is, mivel fölösleges tájékoztatásként szerepelt. Szintén fölöslegesség miatt törölték az Arany János utcánál a 25-öst. A Deák utcánál megjelenik az 1987-ben indult 25A. Az autóbuszok 1990 februárja óta nem érintik a Növényolajgyár területét, helyette a Csobogós utcán át közlekednek: az Énekes utca és Horváth Mihály utca megállók összevonásából létesült a Csobogós utcai megálló. Az Árokhát utca megálló (mely addig hibásan volt feltüntetve) út nevet kapott.

Évjárat: 1995. február

Külső oldal: A Sipos Dénes út neve 1991 óta Székely Elek út. Rákospalotát rövidítés nélkül tünteti fel.

1996 márciusában az útvonalát a Medimpexig hosszabbították. Mivel a Medimpex - Székely Elek út szakasz kihasználatlansága alacsony volt, ezért gazdaságosabbnak találták, ha csak a ritkábban járó 70-es jár ki a 25-ös helyett.

Évjárat: 1996. február (még kemény műanyagból)

Külső oldal: A régi típust vékonyítva kis méretű betűket használtak (mint az ugyanekkor megváltozott 25 és 25 járatoknál).

Belső oldal: Megszűnt járatok: 44-es villamos és 132-es busz. Az Arany János utcánál feltüntették a 25-öst. A hosszabb útvonal miatt a táblázatok oszlopait átrendezték.

Évjárat: 1998 vége - 1999

Belső oldal: Új típusú logóval. 1996 júliusában megszűnt a 104A (helyén hézag van), a 67-es villamos helyett 67V közlekedik. Több helyen feltüntették a 25-ös, 104-es vagy 170-es járatokat. A Bosnyák téri átszállásokat vékony számokkal újraszerkesztették, hogy beleférjen a pólus-busz (ekkoriban még pólus centerként van megnevezve).

Évjárat: 2000. október

Belső oldal: Feltüntették vékony betűkkel az ekkor induló palota-buszt és a szeptemberben indult 63-as villamost.

Évjárat: 2001 első fele

Belső oldal: Valamilyen okból a jobb oldali listán a Székely Elek útnál leszedték az átszállásokat, illetve a pólus-center jelzése pólus-buszra változott.

Évjárat: 2002 második fele (utolsó tojáslogós)

Belső oldal: A 63-as helyett már 3-as villamost jelöl, a 2002 júliusától szünetelő 32-es helyén hézag van, valamint a Székely Elek útnál visszatették az átszállásokat, de számomra érthetetlen okokból kiszedték a 25-öst.

A járatra garázsmeneti tábla is készült 2001 körül a korszak garázsmeneti tábláira jellemzően kisebb járatszámmal és felirattal.

Évjárat: 2003 második fele - 2004 . Tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 2007. szeptember, puha műanyag

Külső oldal: Kisebb feliratok.

Belső oldal: Megállók átnevezése: Szemétégető -> Hulladékhasznosító Mű, Fő út -> Rákospalota, Fő út. MÁV vonalak és korábban kimaradt átszállások feltüntetése. Hibák: még mindig 73-ast jelöl, holott már lassan 3 éve az alapjárat váltotta fel, és a Fő útnál 231-es helyett még 177-est jelöl. Átszámozások: 77 -> 277, 177 -> 231, új járat: 96A.

Évjárat: 2008. április, kemény műanyag.

Belső oldal: Volán átszállás feltüntetése. A 177-es hibáját korrigálták, de még mindig 73-ast jelöl, ráadásul az újabban kiírt 24-est villamosként jelöli.

A járat 2008.09.06-tól 125-ös jelzéssel közlekedett.

71

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Évjárat: 1996. február, puha műanyag.

Belső oldal: Megszűnt (38,148) vagy rövidült járatok (19) törlése.

Évjárat: 1998-1999

Belső oldal: A megszűnt 38-as járatot törölték.

Évjárat: 2001. szeptember (151-es beindítása)

Belső oldal: Az új járatot listaidegen, vékony számokkal szerkesztették be.

Évjárat: 2003 második fele - 2004, tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 2005. november 2. (útvonalmódosítás: a Táncsics Mihály utca - Széchenyi István utca helyett a Táncsics M. utca - Katona József utca útvonalon közlekedik)

Belső oldal: Megszűnt: 48A. A logó a tábla alsó részébe helyezve, "kapcsolatok" helyett "lehetőségek". A Szent Imre térnél nem jelzi a HÉV-et.

Évjárat: 2007. november, puha műanyag.

Belső oldal: Zrt-s logó. A HÉV-et ismét jelzi a Szent Imre térnél.

Évjárat: 2008. április, kemény műanyag.

Belső oldal: A Volán járatokat is jelzi, a HÉV-nél pontosított megjelölést használ. Átszámozások: 79 -> 179, 79A -> 179A.

Évjárat: 2008. május, tartalmi különbség nélkül.

 

UGRÁS A KÖVETKEZŐ OLDALRA (72-TŐL)

 

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE

 
Járattörténeti adatok (1915-napjainkig)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?    *****    A szörnyek miért csak éjjel bújnak elõ? Az ártatlan külsõ mögött is lapulhat valami rémes? - fórumos szerepjáték    *****    Ünnepeld a magyar költészet napját a Mesetárban! Boldog születésnapot, magyar vers!    *****    Amikor nem tudod mit tegyél és tanácstalan vagy akkor segít az asztrológia. Fordúlj hozzám, segítek. Csak kattints!    *****    Részletes személyiség és sors analízis + 3 éves elõrejelzés, majd idõkorlát nélkül felteheted a kérdéseidet. Nézz be!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek érdemes belenéznie. Ez csak intelligencia kérdése. Tedd meg Te is. Várlak    *****    Új kínálatunkban te is megtalálhatod legjobb eladó ingatlanok között a megfelelõt Debrecenben. Simonyi ingatlan Gportal    *****    Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.    *****    Amway termék elérhetõ áron!Tudta, hogy az általános tisztítószer akár 333 felmosásra is alkalmas?Több info a weboldalon