bkvtablak
Autóbusz táblák
 
Trolibusz táblák
 
Villamostáblák
 
Általános utastájékoztató táblák és egyéb ágazatok
 
67 - 69A

67

Évjárat: 80-as évek eleje. Az autóbuszok 1979-től közlekedtek ilyen végállomáselnevezésekkel (korábban "kelet-pesti tejüzem") Duplaoldalas tábla.

Évjárat: 1985. december (beindult a 61) - 1986. július (még a Gyakorló utcai lakótelepen keresztül közlekedik)

Külső oldal: A Váll. rövidítés megszűnt

Belső oldal: Az autóbuszok ekkor még a Gyakorlói utcai lakótelepen keresztül közlekedtek, a 77-es buszok pedig a Kerepesi úton. A nemrég indult 61-es láthatóan listaszerkesztéssel járt, tehát korábbi balosok is léteztek. A Gyakorló utcánál kiírt 100-as és 130-as helyhiány miatt került oda, de a tájékoztatás nem helyes. 

Évjárat: 1988. január 30.

Külső oldal: A járat útvonala 1988.január 30-án az Újlak utca lakótelepig hosszabbodott és útvonala a Gyakorló utca térségében még 1986-ban módosult (lásd fentebb).

Belső oldal: Bővebb átszállásfeltüntetés az Örs vezér terénél (hibásan saját magát is jelzi), ebből azonban csak a 44A és a 131-es új járatok. Néhány vállalati megálló neve kis mértékben módosult. Az aluljáró megállóhely Budapesti Tejipari vállalat néven fut tovább.

Évjárat: 1989 (Határhalom utca megálló létesítése)

Belső oldal:  Megállóátnevezés: Keresztúri út -> ~, Rákosfalva HÉV-áll. Az új megálló neve tévesen Határ"M"alom utcaként szerepel.

Évjárat: 1990. szeptember

Külső oldal: A járat útvonala az Aranylúd utcáig hosszabbodott a kiépült új lakóterület miatt.

Belső oldal: Furcsa megállólistát alakítottak ki az Örs vezér téri átszállások egy sorba írásával. Az új útvonalon kívül két átszállás (fölösleges) feltüntetése a tartalmi különbség, valamint a Keresztúri út, Rákosfalva HÉV állomás megálló ismét a régi nevét kapta. A HatárMalom utca feliratot javították.

Évjárat: 1992 vagy 1993

Belső oldal: Keretes gyorsjáratokkal. Egyetlen különbség egy HÉV-átszállás feltüntetése.

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Külső oldal: Rövidítés megszűnése, teljes kiírás a korszakra jellemző vékonyabb, vízszintes irányban összenyomott betűtípussal. 

Belső oldal: A balos által megjelölt irányhoz képest az alábbi megállóváltozások történtek: Keresztúri út /Gyakorló utca/ -> Halas utca, Duna MGTSZ kertészet -> Faiskola, Főkert Díszitő üzeme -> Díszitő üzem, Kohászati Vállalat -> Túzok utca.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag

Belső oldal: Az időközben megszűnő járatokat törölték (46,62,132)

Évjárat: 1997 ősz - 1998 első fele (augusztus 25. előtt, még nem jelöli a Keresztúr-buszt)

Belső oldal: A korábban kifelejtett 13-as villamost kisebb számokkal pótolták.

Évjárat: 2000. szeptember - december között között készült (a szeptemberben indult Expo-járat már rajta van, a Rákoskert-busz még nincs)

Belső oldal: Két megállóváltozás: Faiskola -> Keresztúri út 102., Tejipari vállalat -> Aluljáró, Danon. Átszállások: 100-as buszt hézagot hagyva kiszedték és a lista végére beírták az Expo járatot. Az 1998-ban indult Keresztúr-busz is helyet kapott, illetve a rövid ideig közlekedő 63-as villamos is. A módosításokat vékony karakterekkel készítették.

Évjárat: 2003. június (132-es beindítása) - 2003. szeptember (176-os beindítása)

Belső oldal: A Danone megállóhelynél kimaradt átszállásokat tüntettek fel, a másik irányban viszont a keresztúr-buszt törölték. Az Örs vezér téri megállók átszállásjelölését átrendezték: az egyikben a zuglói oldal, a másikban a kőbányai oldal átszállásai kaptak helyet. Tényleges hálózati változások: új járatok: 3-as villamos, Rákoskert-busz, 132144. Megszűnt: 32-es busz, 63-as villamos.

Évjárat: 2007. augusztus, puha műanyag. A rákosszentmihályi járatok változására készítve.

Belső oldal: Új megálló az Örs vezér terén az Árkádnál. Megálló-átnevezések: Keresztúri út / Szentmihályi út -> Rákosfalva, Kabai utca -> ~, BÉTEX áruház. Új járatok: 44,176,231,244,276E,277. Megszűnt: 44,44A,76,77,132,144. Az Örs vezér terénél nem jelöli a HÉV-et (mivel Rákosfalvánál már fel van tüntetve).

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag.

Belső oldal: Volán átszállás feltüntetése az Örs vezér terénél.

Évjárat: 2008. április

Belső oldal: Sok hibával: az Örs vezér terénél két gyorsjárat keretezése elmaradt, továbbá a 276-os "E" betűje. A Sarkantyú utca helyett hibásan Kosztolányi Dezső tér jelenik meg, holott a környéken sincs ilyen közterület. A Volán átszállást áthelyezték az utolsó megállóhoz.

Évjárat: 2008 első fele, puha műanyag. Kijelző meghibásodás, vagy táblás járműves pótlás esetére.

Külső oldal: Matricás.

Belső oldala üres.

68

Évjárat: 1986 - 1989 (1986 előtt csak Vörös október utca volt írva Kispest nélkül) - Mindkét oldalon azonos.

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Külső oldal: Még 1989-ben módosították a változásoknak megfelelően Vas Gereben utcára

Évjárat: 1996. július, puha műanyag

Belső oldal: Sok változás, a módosításokat nem észrevehető módon készítették. Megszűnt a 3562, 135-ös járat, valamint az 50A villamosjárat. A 80-as busz helyett a 98-as jár ki Kőbányára, és elindult a 193-as is. A 42-es és 37-es villamos átszállásokat néhány helyen logikusabb tájékoztatás miatt máshova helyezték. Új megálló létesült a Gránátos utcánál.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag. Táblaelhasználódás miatt készült, tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 1998 első fele. Táblaelhasználódás miatt készült, tartalmi különbség nélkül.

Külső oldal: Akadémiaújtelep után vessző

Belső oldal: A logóba Rt feliratot szerkesztettek. Egyéb különbsége nincs.

Évjárat: 1999

Külső oldal: A korszakban néhány járatnál jellemző vastag karakteres (Univers 75) kialakítás. Hibásan "AKDÉMIATELEP" felirattal. A táblák többségét matricával korrigálták.

Belső oldal: Új típusú megállólista, a korszakban főleg Dél-Pesten alkalmazták. Az átszállási kapcsolatok helyett lehetőségek szót használnak. Sok átszállási változatás, ezek nagy része csak logikusabb tájékoztatás elve alapján történt módosítás. Lényeges változás az 1998.08.25-én indult Keresztúr-busz feltüntetése. 

Évjárat: 2000. augusztus (93 -> reptér-busz)

Külső oldal: Visszatértek a régi mintához

Belső oldal: Megálló átnevezések: Újhegyi út (Gumigyár) -> Újhegyi út, Sportliget; Sibrik Miklós úti felüljáró -> Felüljáró.

Évjárat: 2001 első fele

Külső oldal:  Korszakra jellemző kis járatszámmal és átmeneti betűkkel

Belső oldal: Érdekes módon a logót egy régebbi típusúra cserélték, valamint a belső járatszám is a régi típusú lett. A lehetőségek szó helyett ismét kapcsolatok használata. Átszállások: jelöli a 2000 októberében indult újhegy-buszt. Akadémiaújtelep felé a Simonyi Zsigmond utcához visszakerült a 93-as busz, amit még régebben érthetetlen okokból leszedtek. Kispest felé a logikus átszállási kapcsolat miatt Kőbánya Kispestnél feltüntették az 51-est, a Gergely utca helyett pedig a felüljárónál jelöli a 17, 17, 117-es buszokat. A listából valamiért eltűnt a 37A villamos.

Évjárat: szintén 2001 első fele

Külső oldal: A kis járatszám észrevehetetlensége miatt a szám egyedi módon elnyújtották (lásd még 2001-es 91-es és 2002-es 98-as)

A belső oldal nem változott.

Évjárat: 2003 ősz - 2004

Belső oldal:  Új járatok: 182182A (a 151-es feltüntetése elmaradt). Egy 51-es és 168-as átszállás feltüntetése.

 

Évjárat: 2005. július 22. (új megálló a Gőzmozdony utcánál)

Belső oldal: Új megálló a Gőzmozdony utcánál. Megálló átnevezése: Kőbánya-Kispest MÁV-állomás -> Kőbánya-Kispest. Egy Keresztúr-busz átszállás feltüntetése és 117-es átszállás áthelyezése.

Évjárat: 2006. június (Reptér-busz -> 200) - 2007. március vége (puha műanyag, de még dátumozás nélkül)

Belső oldal: "Kapcsolatok" helyett "lehetőségek. Zrt-s logó, azonban a korszakra nem jellemző módon a logót nem húzták a tábló alsó részébe. A korábban kimaradt 151-es feltüntetése mindkét irányban. A Reptér-busz jezése 200 lett. A 117-es átszállását áthelyezték a Gergely utcától a Gőzmozdony utcához, továbbá a Sibrik Miklós útnál feltüntették. Új járat: 154B (2005. december 1.)

Évjárat: 2008. január, kemény műanyag.

Belső oldal: A logó a tábla alsó részéb került. 82-es buszcsalád és a 193-as átszámozása. A Tesco-busz feltüntetésre került (vélhetően még egy 2007-es szérián), azonban 2007. július 29-én megszűnt, de a táblán rajta maradt. Elmaradt átszállások, továbbá MÁV és Volán kapcsolatok feltüntetése. Az Athenaeum Nyomdánál / Kozma utcánál törölték a 61-est, mert itt már nem áll meg.

Évjárat: 2008. március, digitális nyomtatással. Tartalmi különbség nélkül. Az egyik elsőként készült kísérleti széria, ez a kialakításából is látható

Külső oldal: A megszokottnál kisebb karakterméret. (lásd még: 144-es)

69

Évjárat: 1989. február, a környéki díjszabás bevezetésekor

Küső oldal: A feliratok a szokásosnál vastagabbak, ez a minta még a 70-es évek végén készülhetett.

Évjárat: 1990

Tartalmi különbsége nincs, ám erre az ébre jellemzően a csíkot a feliratok elkészülte után helyezték rá.

Évjárat: 1994. október, első tojáslogós

Külső oldal: A Ferihegyi úti elágazás neve 1991 óta Rákoskeresztúr, városközpont. Ezt a formát még a balos korszakban alakították ki. A Kun József utca rövidítése megszűnt.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag. A csík iránya ellentése és a járatszám előtt fut végig.

Belső oldal: Feltüntették az utolsó budapesti megállót. Törölték a megszűnt 62-est, azonban a 197-es véletlenül ott maradt, ezért utólag tolljavítóval fedték.

Évjárat: 1997-1998 fordulója kemény műanyag. A korszakra jellemző citromsárga csíkkal.

Belső oldal: A logó aljába Rt felirat került. Más változás nincs (még a 197-es is listában maradt).

Évjárat: 1998. augusztus 25. (a Keresztúr-busz beindítása) Ellentétes irányú és vágott végű csíkkal

Külső oldal: Megszűnt a Rákoskeresztúr rövidítése, teljes kiírás a 90-es évek közepétől jellemző kisebb és összenyomott betűkkel.

Belső oldal: Megállóátnevezés: Rákoscsaba utca -> Csaba vezér tér (emlékmű felállításakor jött létre ez a tér 1998-ban), Göcsej utca -> Temető utca, Kelecsény utca -> Czeglédi Mihály utca. Átszállások: már szerepel a Keresztúr-busz, a 197-es itt már nincs, Rákoskeresztúr felé a Csaba vezér térnél beírták átszállásnak a 69A-t is, jogosan, hiszen itt annak útvonala egy rövid szakaszon eltér a 69-estől. Kisebb számokkal beszerkesztették a korábban kifelejtett 80-as és 180-as járatokat is.

Évjárat: 1999 körül, barna csíkkal

Belső oldal: Vékony betűs megállólista. Határátlépésről tájékoztató szöveg megjelenése. Új megálló (1998. szeptember óta): Szabadság sugárút. Jobb oldalon a kapcsolatok helyett lehetőség szót használnak.

Évjárat: 2001 körül

Belső oldal: Más típusú határátlépést jelző szöveg.

Évjárat: 2002. szeptember 

Belső oldal: Új megállópár: Szárny utca / Érpatak utca. A Kun József utca felé a Pécel, Pesti út megállónál a 112-es házszámjelzés lemaradt.

Évjárat: 2002 vége - korrigálták a lemaradt 112. házszámjelzést.

Évjárat: 2003 második fele - 2004. április (megálló létesítése az Óvónő utcánál)

Belső oldal: Megálló átnevezése: Rákoskeresztúr, városközpont -> Ferihegyi út (csakúgy, mint a baloskorszak idején).

Évjárat: 2004. április

Külső oldal: Nagyobb feliratokkal.

Belső oldal: Új megálló az Óvónő utcánál.

Évjárat: 2006. június (puha műanyag) - 2006 ősz eleje. Vágott szélű csíkkal amely a tábla széléig kifut.

Belső oldal: Zrt-s logóval, "kapcsolatok" helyett "lehetőségek". Tartalmi különbsége nincs.

Évjárat: 2006 ősz - tél, puha műanyag. Ismét lekerekített végű csíkkal. Tartalmi különbsége nincs.

Évjárat: 2007. január (környéki bérletreform) -  2007. március vége (puha műanyag, de még dátumozás nélkül)

Belső oldal: A tájékoztató felirat változott, mivel 2007. január elejétől a környéki bérletrendszer a távolsági (km) alapú bérletrendszer váltotta fel.

Évjárat: 2007. november, puha műanyag. Vöröses árnyalatú csíkkal.

Külső oldal: Kisebb méretű betűk, az első sávos logós szériával azonosan.

Belső oldal: Volán és MÁV átszállások feltüntetése, elmaradt átszállások (69A és 162) pótlása. Megszűnt járatok: 180, 192. Új járat a helyettük közlekedő 46-os.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag.

Belső oldal: Megálló átnevezése: Pécel, MÁV-állomás -> Pécel vasútállomás.

Évjárat: 2008. március. Tartalmi különbség nélkül.

A járat szerepét 2008.08.21-től az Örs vezér teréig hosszabbított 169E vette át.

69A

Évjárat: 1985-1986 körül

Belső oldal: A Zrínyi utca (Péceli út) megállóhely neve 1987-ben Zrínyi utcára módosult.

Évjárat: 1989. február (környéki díjszabás bevezetése)

Belső oldal: Nem készült (forgalomban sem volt), ugyanis hibásan határátlépést jelölő csíkot kapott.

Évjárat: 1993, az átszállási számtípusok alapján

Külső oldal: A Ferihegyi úti elágazás neve 1990 óta Rákoskeresztúr, városközpont. A Színes utca megálló mellé a Rákoscsaba városrész neve került.

Belső oldal: A visszautat is jelöli.

Évjárat: 1994. november, első tojáslogós

Külső oldal: Tojáslogósok gyakran használt betűtípusával és újabb típusú, kisebb A betűvel.

Belső oldal: Megállóváltozások áthelyezések miatt: Péceli út -> Rákocsaba utca, Bélyeg utca -> Göcsely utca.

Évjárat: 1997 első fele, puha műanyag

Belső oldal: Megszűnt járatok törlése (62, 197), az átszállássort a hézagok helyére igazították. 

Évjárat: 1997 - 1998 fordulóján, kemény műanyag

Belső oldal: Megálló-átnevezések vékony betűkkel szerkesztve: Kelecsény utca -> Czeglédi Mihály utca, Zrínyi utca -> Csaba vezér tér, Göcsej utca -> Temető utca.

Évjárat: 1998. augusztus 25. után (már jelöli a Keresztúr-buszt)

Külső oldal: Rákoskeresztúr városközpont felirat nagyobb méretű.

Belső oldal: Újabb típusú logó és a keresztúr busz beszerkesztése (le van kopva, ezért csak halványan látszik.)

KERESEK ÉLESEBB KÉPET A SZÉRIÁRÓL!

Évjárat: 2000 első fele

Külső oldal: A keresztúri végállomás 3 sorba lett írva.

Belső oldal: A logót közelebb húzták a járatszámhoz.

Évjárat: 2005 ősz - tél

Belső oldal: Megálló átnevezése: Rákoskeresztúr, városközpont -> Ferihegyi út. (csakúgy, mint a rendszerváltás előtti baloson).

Évjárat: 2006. június - 2007. március (puha műanyag, de még dátumozatlan). Zrt-s logóval, tartalmi különbség nélkül.

Évjárat: 2007. augusztus 21., puha műanyag

Belső oldal: Megszűnt: 180, 192. Új járat: 46-os.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag.

Belső oldal: Volán és MÁV átszállások feltüntetése, a 69-es jelölése a Színes utcánál.

Évjárat: 2008. március, kemény műanyag. Tartalmi különbség nélkül.

A járat közlekedését 2008.08.21-től az új 162-es járat váltotta fel.

UGRÁS A KÖVETKEZŐ OLDALRA (70-TŐL)

 

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE

 

 
Járattörténeti adatok (1915-napjainkig)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.