bkvtablak
Autóbusz táblák
 
Trolibusz táblák
 
Villamostáblák
 
Általános utastájékoztató táblák és egyéb ágazatok
 
79 - 89

79

1970 áprilisa (2-es metró átadása) utáni - ekkor átrendezték a Keleti pu. végállomásokat.

Műanyagra sablonnal fújt duplaoldalas.

Évjárat: 1984 év vége (a Keletiig járó 120-ast már nem jelöli és a Váci útnál már átszállhatunk a 3-as metróra, ez a szakasz ebben az évben épült ki)

Belső oldal: A korai balosok árulkodó jelei még a későbbiekhez képest vastagabb feketével írt megállók - esetenként megállóoszlopok.

Évjárat: 1986 körül

Belső oldal: A trolik egyik megállója a Tutaj utca helyett az ezzel párhuzamosan haladó, egy sarokkal arrébb lévő Vág utcához került. A másik egy apró, jelentéktelen módosítás: A Keleti pályaudvarnál feltűntették átszállásként a 20,20,30,30-as járatokat. Ez a korábbi szériánál elmaradt, talán mert elegendőnek tartották a Hősök téri kapcsolatot kiírni.

Évjárat: 1988 második fele

Belső oldal: Két módosítás történt: a 12-es lerövidült, a 12A és 12-es megszűnt, így ezeket hézagot hagyva törölték. A másik módosítás, hogy a 73-ast 1988.06.01-én felváltó Keleti pályaudvarig közlekedő 73-as már megjelenik a listán, ellenben az 1989 januárjától közlekedő 20A még nem.

Évjárat: 1991 körül

Külső oldal: A Keleti pu. helyett a Baross tér megnevezés használata vékonyabb betűkkel, illetve szintén ilyen betűkkel a Garay utca zárójelbe tevése). A Jászai Mari tér rövidítve lett, mivel a pontosabb tájékoztatás érdekében zárójeles komment került alá.)

Belső oldal: Ekkor már létezett a 3-as metró Újpesti szakasza is, így a Váci út megállóhely neve Dózsa György út metróállomás lett (szerkesztett betűtípussal). A Csanády utcánál a 33-as helyére 133-as került, bár mindkét járatra fel lehetett itt szállni (szerintem a logikusság miatt lett 133, mert már ki van írva a 76-os troli ami egy irányba megy a 33-assal, így inkább a 133-ast fontosabb feltűntetni). Hézagot hagyva törölték a 4A,20,30 járatokat, valamint már látható a '90 végén indult 105-ös. Mivel nagyobb számokkal dolgoztak,mint a régi szériákban ezért a Keleti pályaudvar sora nem fért ki, és átnyúlik a trolikhoz.

Évjárat: 1994 december (érdekes módon dátum nélkül készült), első tojáslogós

Külső oldal: A rövidítés elkerülése végett kicsinyítették a betűket, így a Jászai Mari tér teljes kiírásra került. A rövidítés megszűnt a Garay utcában is.

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál már a 173-as közlekedik.

Évjárat: 1995 november

Belső oldal: A megszűntetések és a módosítások utáni hézagos táblaképet tárja elénk: a megszűnt 1-es, a rövidült 105-ös. A 44-es villamost előre törölték, de ez a villamosjárat még 1995 karácsonyáig közlekedett, ugyanígy a 12-es villamos is ekkor rövidült, de helyén már hézag van.

Évjárat: 1997 január, puha műanyag

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál az 1996-ban a Népstadionig visszavágott 95-öst kiszedték,így eggyel több hézag lett a táblán. Ugyanitt már kellene szerepelnie a pólus járatnak is.

Évjárat: 1997. március, kemény műanyag

Belső oldal: Új típusú tojáslogó. Megcserélték a két irányt. A megszűnő 67-es villamost kiszedték még egy hézagot hagyva, a 67-es villamospótlót pedig a volt 95-ös helyére rakták. A pólus busz továbbra sincs kiírva.

Évjárat: 1998 - 1999. április 1. (Compack megálló átnevezése)

Belső oldal: Egyetlen módosítás a már régóta elmaradt pólus-busz beszerkesztése érdekes betűkkel a Keleti pályaudvarhoz.

Évjárat: 2003 második fele - 2005. augusztus (kialakítás alapján)

Külső oldal: Garay utca helyett hibásan "Garai"

Belső oldal: Korábbihoz képest ellentétes elrendezés. Compack -> Nefelejcs utca (1999. április 1-től). Új járat: Tesco-busz (2003. május 22-től). Megszűnt: 23-as villamos (2000. december 15.). Két elmaradt átszállás feltüntetése: 30-as busz és 76-os troli. A Pólus-Center helyett Pólus-busz megnevezést használ. A Dvorák sétányból az R betű feletti idegen karakter eltűnt.

Évjárat: 2005. szeptember (kialakítása alapján) - december 2. (még közlekedik a 7A)

Külső oldal: továbbra is hibás (Garai)

Belső oldal: Korszakra jellemzően logó a tábla alsó részébe helyezve, "kapcsolatok" helyett "lehetőségek". Átszállások átrendezése, kimaradt átszállások pótlása.

Évjárat: 2005. december 3. (7A megszüntetése, 73 -> 73)

Külső oldal: továbbra is hibás (Garai)

Belső oldal: Az említett 7A, 73-as változásai, más különbsége nincs.

Évjárat: 2006. június - 2007. március vége (puha műanyag, de még dátumozatlan) - összehasonlítás a 2005. decemberi szériával

Külső oldal: Garai helyett immár helyesen Garay u.

Belső oldal: Korszakra jellemzően Zrt-s logó, egy Tesco-busz és egy 30-as átszállás feltüntetése.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag

Belső oldal: Hálózati változások: megszűnt a 4, 4 helyettük a hosszú 105-ös jár 2007. szeptember óta. Minden egyéb csak átszállások pontosabb feltüntetése, vagy javítások: Dvorák sétány "R" betűjének idegen karakterét feltüntették, Tesco-busz nagybetűkkel történt kiírása, a 74-es troli irányának feltüntetése. A táblán a korszakra jellemzően a MÁV átszállást is feltüntették.

80

Évjárat: 1980. augusztus (77-es troli beindítása, melyet már jelez) - 1982. december (megállóhely létesítés a Csertő utca 14. FÜTŐBER-nél, amelyet még nem jelez) - mivel fém alapra készült ezért valószínűbb, hogy 1980-81-es évjáratú lehet.

Évjárat: 1986. július 1. (Hungária Biztosító megállóelnevezés)  - 1987. március (131-es busz beindítása, melyet még nem jelez), műanyag alapon

Külső oldal: járatszám két karaktere között a hely kisebb. Baross tér után vessző használata.

Belső oldal: Korszakra jellemző stlus: vékonyvonalas táblázat, "TROLI" átszállás helyett tr.  jelölések. Megállóátnevezések: Ügetőpálya -> Ügető, Gumiipari V. -> Taurus Gumiipari Váll., Csertő utca -> Zsálya utca (a megállót áthelyezték a Fogarasi útról a befordulás után a Csertő utcába. Új megálló: Hungária Biztosító (még Fütőber néven jött létre 1982 decemberében, majd 1986. júliusától Hungária Biztosító néven fut). A 120-as lerövidült 1984. novemberében, a 20-as viszont meghosszabbodott 1985. márciusától

Évjárat: 1992-1993

Belső oldal: Keretes gyorsjáratos lista. Megszűnt járatok törlése (30,55,55,95), rövidült a 20-as, új járat a 73-as és 131-es. Lumumba utca -> Róna utca.

Évjárat: 1993. december vagy 1994. január (már létezik a 130-as, de még nincs dátumozva a tábla)

Belső oldal: A 130-as helyett már 130-as közlekedik.

Évjárat: 1994, december, első tojáslogós

Külső oldal: Megszűnt a Keleti pályaudvar rövidítés (vékonyabb betűkkel kiírva)

Évjárat: 1997. április, kemény műanyag

Belső oldal: Megszűnő járatok igényes törlése: 75A troli, 33-as busz (helyére a 67V beékelése), 44, 67 villamosok valamint lerövidült a 95-ös busz. Néhány más, logikusság szempontjából történő variálgatás is volt az átszállásoknál. Hungária biztosító -> Apeh megállónevet kapta.

Évjárat: 2000. december

Külső oldal: A korszakra jellemző kis járatszámmal és az újlogós táblákéhoz valamelyest hasonló betűkkel.
 
Belső oldal: Új járatok: 1A és 63-as villamosok. Megszűnt: 23-as villamos. A 32-es autóbuszt törölték - talán már előre sejtve a megszüntetést. A szerkesztéseket vékony típussal végezték.
 
 
Évjárat: 2001. október 3.
 
Belső oldal: Új járat: 3-as villamos. Megszűnt: 13-as és 63-as villamosok. Feltüntették a korábban kifelejtett pólus-buszt, valamint egy helyen a 95-öst. A Nagy Lajos király úti átszállásokat véletlenül törölték. A szerkesztéseket vékony típussal végezték.

Évjárat: 2004. január 1. (Népstadion -> Stadionok) - 2005. augusztus (kialakítása alapján)

Belső oldal: Megállók átnevezése: Taurus Gumiipari Vállalat -> Taurus (valójában már 1999. április 1. óta, de a táblákon nem lett átírva), Népstadion -> Stadionok.  Átszállások pótlása, tényleges hálózati változás nélkül.

Évjárat: 2005. december 3. (7A megszüntetése, 73 -> 73)
 
Külső oldal: Néhány milliméterrel kisebb karakterek.

Belső oldal: Korszakra jellemzően logó az alsó részre helyezve, "kapcsolatok" helyett "lehetőségek". Kerepesi út -> Őrnagy utca (a megállóátnevezés már 2002 óta él, de a táblákon nem került átjavításra eddig). Taurus megálló neve (mivel nem mozaikszó) kisbetűkkel írva. Az említett 7A, 73-as változás.

Évjárat: 2006. június - 2007. március vége (puha műanyag, de még dátumozatlan)

Belső oldal: 2006. március 20-tól a Keleti pályaudvar végállomási rendje módosult, a Lóvásár utcai szakasz felhagyásával a végállomás átkerült a mostani troliterminálhoz, így az utolsó két megálló megszűnt. Ezzel egyidejűleg megállók átnezése: Taurus -> Gumigyár, Ügető -> Kerepesi út 9 (ez a megálló a Csertő utca felé véletlenül kimaradt a tábláról), valamint a végállomásról kifordulás után Kerepesi út néven új megálló.

Évjárat: 2008. április, digitális nyomtatással

Külső oldal: Nagyobb karakterekkel

Belső oldal: A korábban kifelejtett Kerepesi út 9. megállót pótolták. MÁV és Volán átszállások feltüntetése. XVI. kerületi átszervezések után jelentős hálózati változások (130 -> 131, továbbá a Fogarasi úton közlekedő egyéb járatok érintik az ottani megállóhelyeket)

80-81

A 2004, 2005 és 2007 nyári metrópótlások alkalmával összevont formában közlekedtek a trolibuszok

Évjárat: 2004. június 19.

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál hibásan a 80-as troli fel van tüntetve. A metrópótlás alatt érvényes rend szerint a 31-es megállt a Fischer István utcánál, továbbá a tehermentesítő 161E járat közlekedik.

Évjárat: 2005. június 11. - ebben az évben is változatlan formában közlekedett.

Belső oldal: A 2005 nyári metrópótlás során a végállomást a Fiumei útra helyezték, és a korábbi végállomást csak megállóhelyként használták a trolik, hogy a metrópótló autóbuszok forgalmát ne zavarják. A tábla további különbsége egy 32, 130-as átszállás áthelyezése és a hibás 80-as troliátszállás törlése.

Évjárat: 2007. június 9. - augusztus 19. között használt széria, puha műanyag. Az azóta történt hálózati változások miatt új tábla készült.

Külső oldal: néhány milliméterrel kisebb betűk

Belső oldal: A Keleti pályaudvarnál azóta a troliterminálhoz közlekedik a járat, a Taurus és Ügető megállóhelyeket átnevezték (2006. március). A 7A és 73-as helyett a 73-as közlekedik 2005. december 3. óta. Az ezévi metrópótlás alatt a 31-es nem állt meg a Fischer István utcánál, emiatt az Örsnél lett feltüntetve. M2 metrópótló feltüntetése. A Neves járatok érdekes módon pirossal feltüntetve (hasonló módon a szintén ekkor készült 96-os tábláján)

2007 nyarán, a 80-81 vonalán közlekedett a Neoplan N6121 tesztjármű, melyen rendes tábla mellett feltételezések szerint egyes napokon ez a számjelző is szerepelt:

81

Évjárat: 1981 - ebben az évben készültek fémtáblára a balosok

Évjárat: 1987. március (131-es beindítása - már jelöli) - július (44A beindítása - még nem jelöli)

Belső oldal: A korszakra jellemzően vékony-vonalas táblázat, TROLI feliratok helyett tr.-el, valamint metró és HÉV piktogramokkal. Új megálló: Zsálya utca (1982. december 1. óta). Megálló átnevezése: Csertő utca -> Hungária Biztosító. Az Örs vezér terénél feltüntették a 130-ast, továbbá új járat a 131-es. 

Évjárat: 1991 - 1993

Külső oldal: A végállomásnév 1991-ben megváltozott, valamint a körforgalom-jelleg feltüntetésével egészült ki a tábla.

Belső oldal: Az Örs vezér téri átszállásokat a másik végállomásfelirathoz helyezték. Új járat a 44A. Megálló átnevezése: Csertő utca 6. -> Csertő utca. A Füredi utca megálló véletlenül maradt le.

Évjárat: 1994. december, első tojáslogós

Külső oldal: A Fogarasi út felirat valamivel vékonyabb betűkkel, a körforgalom szó a járatszám alá kerül.

Belső oldal: A körforgalmú járatokra jellemző piktogramos kialakítással, megállóváltozás nélkül (a Füredi utcát hibásan továbbra sem jelöli).

Évjárat: 1996. február, kemény műanyag

Külső oldal: Körforgalom felirat törlése.

Belső oldal: Az útvonal változatlan, azonban a körforgalomjelleg feltüntetése a táblán elmaradt, a piktogramok eltűntek. Hungária Biztosító -> Apeh megállónevet kapja, végre pótolták a Füredi utca megállót. A megszűnő 132-es járatot törölték.

Évjárat: 1997 február, kemény műanyag

Belső oldal:  A megszűnő 46-os járat valamint a Fogarasi út végállomásnál a 130-as törlése (utóbbit fölöslegesség miatt). A másik irányban pedig a 130-as járatszám mérete jelentősen kisebb a megszokottnál - ennek köze lehet ahhoz, hogy a puha szérián törölték itt az átszállást.

Évjárat: 1997 február, puha műanyag

Belső oldal:  Egyetlen különbsége, hogy a Fogarasi út végállomásnál itt mindkét irányban törölték a 130-ast.

Évjárat: ~1998

Belső oldal: A Fogarasi útnál a korábban kimaradt 144-es feltüntetése a 130-ashoz hasonlóan kicsiny számtípussal.

Évjárat: 2006. szeptember 29. (132-est már nem jelöli) - 2007. március vége (még dátumozatlan), puha műanyag

Belső oldal: Egy 80-as átszállás feltüntetése. Az Örs vezér terén 8 év alatt sok hálózati változás, lásd a jelölések szerint.Évjárat: 2008. február, kemény műanyag

Belső oldal: XVI.-XVII. kerületi átszervezések 2007. augusztus 21-től: 44A -> 44, 76 -> 276E, 77 -> 277, 130 -> 130, 144 -> 244, 177 -> 231. Megszűnt: 44. Volán átszállás feltüntetése, fölöslegesnek ítélt 80-as átszállások törlése.

Évjárat: 2008. április - digitális nyomtatással készült, de tartalmi különbsége nincs.

82

Évjárat: 1985 (a Lumumba utca zárójeles megjegyzést ekkortól alkalmazzák) - 1987. március (131-es beindítása, melyet még nem jelezh)

Belső oldal: Régi típusú vastagvonalas táblázat. A 76-os helyett véletlen 76-os szerepel.

Évjárat: 1991 - 1993

Külső oldal: Lumumba helyett Róna utca a zárójelben, azonos típusú betűkkel.

Belső oldal: A fentebbi széria idejében még nem létező 44A és 131 feltűntetése. Érdekes az Örs vezér téri átszállások összevisszasága, azonban tartalmi különbség itt nincs. A végállomásnév átszerkesztése vastagabb betűkkel történt (azonban az előtte lévő megállóé nem!).

Évjárat: 1994. december, első tojáslogós széria

Külső oldal: A Róna utca felirat vékonyított, kicsit összenyomott betűkkel lett kiírva a korszakra jellemzően

A balos által jelölt irányt nézve megállóváltozás nem történt.

Ez a duplaoldalas tábla 1996 júliusában készült puha műanyagból. Ekkoriban csatornázás miatt a trolibuszok nem közlekedtek teljes szakaszukon, helyette a 77-es Öv utcai útvonalát használták.

Évjárat: 1997. február, kemény műanyag

Külső oldal: Azonos a 94/12.essel

Belső oldal: Megálló-átnevezés Róna utca felé (Szugló utca -> Komócsy utca). Megszűnt járatok: 44-es villamos és 46-os busz.

Évjárat: szintén 1997. február, de puha műanyagból. Egyéb különbsége nincs.

Évjárat: 1999. június, kemény műanyag. Ekkor a járat BKV+ márkavédjegyes lett, ezt a rajta lévő matrica is jelzi. Puha műanyagból készült!

Külső oldal: A matrica miatt a számot a lekicsinyítették, a korszakra jellemző típus lett.

Belső oldal: Mindössze a logót cserélték ki új típusúra.

Évjárat: 2006. szeptember 29. (132-es megszüntetése, amit már nem jelöl) - 2007. március vége (még dátumozatlan), puha műanyag

Külső oldal: 2002. május 3. óta az Uzsoki utcai kórházig közlekedik

Belső oldal: Az új szakasz feltüntetésén túl változások: a 7-es család átszervezése (új járat a 73-as). További új járatok: 144, 176, Rákoskert-busz, 3-as villamos. Átszámozás: 100 -> Expo-járat. Egyéb átszállás-feltüntetések és törlések a Fogarasi út megállónál. A 61E kerete lemaradt.

Évjárat: 2008. február, kemény műanyag

Belső oldal: Megálló átnevezése (valójában már 2002. május 3-tól, de nem lett módosítva a táblákon): Thököly út (Róna utca) -> Thököly út. 2007. augusztus 21-i XVI-XVII. kerületi átszervezések és átszámozások, valamint Volán átszállás feltüntetése. Hiba: Örs vezér tere felé két Füredi utca megálló van.

Évjárat: 2008. március

Belső oldal: Megálló átnevezése: Füredi utca 7. / 32. -> Álmos vezér útja (az átnevezés már február 1-től életbe lépett, de az előző szérián nem jelezték). A hibás Füredi utca megállót törölték, azonban a megállók sorszámát nem javították ki. A jobb oldali táblázat elrendezése változott (Gödöllői utca megálló a jobb oszlopba került).

83

Évjárat: 1992-1993. A viszonylat 1990. január óta végállomásozott a Csobánc utcánál.

Belső oldal: A korábbi táblákon "Mező Imre út" szerepelt végállomási névként, ennek az átszerkesztése látszik a listában.

Évjárat: 1994.január (már nem jelöli a decemberben megszűnt 15A buszt, de még dátumozva sincs)

Külső oldal: 1994 júniusától házépítés miatt a trolik végállomása közvetlenül az Orczy térre került, a Csobánc utcai végállomás a továbbiakban csak megállóként funkcionált, ekkor a Csobánc utcát lematricázták és a táblát tovább használták. (az eltávolított matrica miatt van rajta a fehér rész).

Belső oldal: Törölték a megszűnő 15A-t

Évjárat: 1994 június, első tojáslogós

Külső oldal: Csobánc utca törlése (házépítés miatt véglegesen módosuló útvonal)

Évjárat: 1994. december

Belső oldal: A megszűnő 89-es busz és a 36-os villamos törlése.

Évjárat:  1996. február, még kemény műanyagból

Belső oldal: A megszűnő 1-es és 33-as busz törlése.

Évjárat:  1997 - tartalmi különbség nélkül

Évjárat: 1998. augusztus 25. után (City-busz beindítása)

Belső oldal: Rajta maradt egy korábbi széria dátumozása. Új járat az augusztusban indult City-busz. A vele egy sorban lévő átszállásokat is átszerkesztették.

Évjárat: 2000.december után

Külső oldal: Egyedi kidolgozású betűkkel és járatszámmal

Belső oldal: Új típusú tojáslogó használata, vékony betűs megállólista a korszakra jellemző vastag járatszámmal. Feltüntették az 1996-ban indult 99A-t és a megszűnt 23-as villamost kiszedték. A Kálvária tér felirat matrica oka: gyárilag hibásan Kálvin teret szitáztak.

Évjárat: szintén 2000. december utáni, de a fentinél későbbi

Külső oldal: Azonos típus, de kisebb méretű számokkal és betűkkel

Belső oldal: Más pozíciójú járatszám és logó. Itt nem matricázták le a hibás Kálvin tér feliratot (bal oldalt az 1.).

Évjárat: 2005 ősz - tél (kialakítása alapján)

Belső oldal: A sávos logóson már helyesen jelenik meg a Kálvária tér megálló. megszűnt járat a 99A (2004. június 15.)

A 4-es metró építési munkálatai miatt 2007.május 14. és 2010. május 22. között a 83-as helyett pótlóbuszok illetve a 89-es trolibusz közlekedett.

89

2007. május 14-én indult a viszonylat a 83-as troli pótlására, azonban mindkét irányban a Baross utcában közlekedett.

Évjárat: 2007. május 14, a táblát még április hónapban legyártották ezért 0704 dátumot kapott. puha műanyag

Évjárat: 2007. október, puha műanyag

Belső oldal: A Szabadság híd felújítás miatti lezárása (augusztus 21.-től) kapcsán megváltozott átszállási kapcsolatok, továbbá a korábban kimaradt 9-es busz és 83-as trolipótló feltüntetése.

Évjárat: 2008. április - digitális nyomtatással

Belső oldal: új járat (2007. december 3-tól) a 249V.

 

UGRÁS A KÖVETKEZŐ OLDALRA (megállótáblák)

 

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE

 
Járattörténeti adatok (1915-napjainkig)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.